۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

همبستگی جهانی سبزها


خشایار رخسانی

با درود به سبزجامگان و آزادیخواهان، دوستان گرامی، همکنون نزدیک به 9 ماه از پیدایش جنبش آزادیخواهی سبز ایران میگذرد. در این میان جُنبش توانست با گذر از فراز و نشیب های فراوانی آزمون هایِ گوهرباری را برای ادامه-یِ یک مبارزه-یِ کامگارانه و موفقیت آمیز بدست آورد. یک آزمون که بیش از همه ارزشمند است، این است که سرنوشت این جنبش تنها بدستِ پرتوانِ مردم ایران، پیروزمندانه برگ خواهد خورد، اگر آزادیخواهان بتوانند به دور از ناسانی ها و تفاوت هایِ اندیشمندی و گرایش هایِ سیاسی شان، تنها بر بُنیادِ دو بُنپایه با یکدیگر همکاری کنند: پایبندی به مردمسالاری و گیتیگرایی یا سکولاریسم. اگر ما آزادیخواهان به دمکراسی ارج میگذاریم، و رای مردم را گرامی میداریم، ساختار سیاسی آینده-یِ کشور نمیبایست که امروز، بهانه ای برای ناسازگاری ها و جدایی ها شود، زیرا ساختار مردمسالاری در فردای ایران باید که بر ستون هایِ همه-یِ این اندیشه هایِ دمکرات و گوناگون برپا شود؛ بگذاریم تا مردم ایران در فردای پیروزی و بهار آزادی خودشان با روی آوردن به همه پرسی آزاد، و هُماسش و شرکت در دیگر همه پرسی هایی که در آینده برگزار خواهند شد، سرنوشت خودشان را در دست بگیرند و روشن کنند.در این مبارزه میان آزادی و خودکامگی اگر چه کشورهایِ نیرومند جهان میتوانند نقش برجسته ای در روندِ مبارزه-یِ آزادیخواهانه-یِ مردم ایران در کوتاه زمان داشته باشند، ولی بیگمان باشید که سرنوشت مبارزه به دست من و شما روشن خواهد شد و برگ خواهد خورد. درخواست من از شما این است که اگر ما باور داریم که سرنوشت جنبش به دست توانای ما به سوی پیروزی برگ خواهد خورد، از هَنداخ و طرح «همبستگی جهانی سبزها» پشتیبانی کنید، تا بتوانیم با برپایی تورینه ها و شبکه هایِ همبستگی میان سبزجامگان ایران در سراسر جهان، پُشتیبانی از جنبش مردم ایران در درون کشور را سازمانداده شده به پیش ببریم. بخشی از همکاری در این تورینه در برگیرنده-یِ این درخواست است که ما نه تنها از پراکنده شدن پیام های سازمانی و گروهی یکدیگر در وبگاه های تارکده ای و اینترنتی همدیگر پیشگیری نکنیم، بلکه در گسترش آنها نیز بکوشیم.پیشنهاد و پاسخ شما میتواند در پرمایه ساختن این اندیشه دانگ و سهم بزرگی داشته باشد.

زنده و تندرست باشید

خشایار رخسانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر