۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

نُخستین نشستِ همگانی شورای ملی ایران در پاریس

پخش زندۀِ نشست همگانی شورای ملی ایران در پاریس از امروز شنبه 27 آپریل تا فردا یکشنبه 28 آپریل از تلوزیون «ایران آریایی» 

پاریس
پیوند به پخش زنده مجمع موسس شورای ملی ایران

کیفیت متوسط

https://www.farakhanmeli.org/tv/tvmq.html

کیفیت خوب

 https://www.farakhanmeli.org/tv/tvlq.html

کیفیت عالی

https://www.farakhanmeli.org/tv/tvhq.html