۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

کارزار «درود بر اسانلو» در تهران


کمیته کارگری سازمان خودرهاگران


آقای منصور اسانلو، کُنشگر کارگری و دبیر اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از سه سال است که به گُناهِ دفاع از حقوق کارگران در زندان با رنج، بیماری و شکنجه به سر می برد. او هم اکنون به بیماری های چشم، کمر، پا و کلیه دچار است و در بندِ زندانیان متادونی و خطرناک در بدترین وضعیت بدنی به سر می برد. حکومت ضد کارگریِ جمهوری اسلامی هر چند ماه یکبار جرم تازه ای را علیه آقای منصور اسانلو میتراشد تا زمانِ زندانی بودنِ وی را دراز تر سازد.
زمان آن فرارسیده است که همگی به یاری او بشتابیم. در این پیوند سازماندهی یک اعتصابِ سراسری از سویِ همکارانِ آقای منصور اسانلو در شرکتِ اتوبوسرانی تهران و حومه، میتواند بر دولت فشار آورد و تاثیری بسزایی در آزاد سازی وی داشته باشد. برایِ بالابردنِ نیرویِ روانی مبارزه و همبستگی میان رانندگان و کارکنانِ شرکتِ واحدِ اتوبوسرانی تهران و حومه، ما شهروندان، میتوانیم به میدان درآییم. در راستایِ فراگیر کردنِ نام آقایِ منصور اسانلو در سراسر تهران در جایگاهِ نَمادِ مبارزه-یِ کارگری و درخواست برایِ آزادی او، ما پیشنهاد می دهیم که از فردا شهروندانِ تهران در هنگام خرید بلیط و نیز به هنگام وارد شدن به اتوبوس هایِ شرکت واحد با گُفتن جمله-یِ «درود بر اسانلو» یادِ او را گرامی دارند. پیشوازیِ مردم از این پیشنهاد و همکاری آنها، میتواند آغاز خوبی برایِ یک کارزار گُسترده در راستایِ رهاساختن آقای منصور اسانلو، همکارانِ دربندِ او و دیگر زندانیان سیاسی باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر