۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

پیش به سوی سرنگونی حکومتِ اسلامی در روز کارگر


یازدهم اردیبهشت روز کارگر، بهترین ژایش (فرصت) را برای آزادی همه-یِ زندانیان سیاسی و یک سر کردنِ کار حکومت اسلامی در فرادستِ آزادیخواهان میگذارد. از اینرو آموزگاران، کارمندان و بیکاران! کارگران رنجبر و دلاور ایران را در این روز تنها نگذارید. و با آماده کردن خود برای دستیافتن به یک دگرگونی ساختاری در این روز، از آوردن هر ابزاری که شما را در این راه یاری دهد، خودداری نکنید.
همراه شو عزیر،
همراه شو عزیر
با ما نمان ز ره
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمیشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر