۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

اشک روباه


خَشایار رُخسانی

امروز کودتاچیان هاشمی رفسنجانی پدرخوانده-ی مافیا (The boss of the bosses) را از فرنشینی «مجلس خبرگان رهبری» کنار گَذاشتند. هاشمی رفسنجانی سه هفته پیش گردهمایی کُنندگانِ 25 بهمن را «معاند» نامید و گفت:« تکلیف حکومت اسلامی نیز با معاندن روشن است». او با این گُفته-ی سبُک مغزانه و دغایش (خیانت) به جنبش تنها هدف نزدیک کردن خودش را به درگاه ولایت دُنبال میکرد؛ و او با این گفته به کودتاچیان برای کَشتن آزادیخواهان چراغ سبز نشان داد. چنین آدم دغاباز (خائن) و دُشمنیار همچون هاشمی رفسنجانی سرنوشتی بهتر از این هم نباید داشته باشد که هم از درگاه ولایت رانده شود و هم از سوی آزادیخواهان. اگر این روبای پیر که مغزش را بیگمان از دست داده است، تنها خاموش میماند و با چنین گفته های سبک مغزانه با آزادیخواهان دُشمنی نمیکرد، شاید که آزادیخواهان از هاگ (حق) خود برای دادگاهی کردن او در فردای پیروزی جنبش و نهادینه شدن مردمسالاری و آزادی در این کشور میگذشتند. ولی هاشمی رفسنجانی با بیان چنین گفته ای سبک سرانه و بی مغزانه درباره-ی جنبش که آزادیخواهان را «معاند» خواند ، او همه-ی پل های پشت سرش را ویران ساخت؛ هاشمی رفسنجانی بُزرگترین بازنده در نبرد میان آزادیخواهان با خودکامگان است زیرا او نتوانست هتا با این دغایش (خیانت) به جنبش به جایگاه آبدارچی در درگاه ولایت دستیابد.


سه شنبه، 17 اسفند، بهرام شید 7032 آریایی میترایی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر