۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

مرز سرخ گُناه در اسلام کُجاست؟
خشایار رُخسانی
خُمینی گُجستک (ملعون) میگفت که : «برایِ کمک به اسلام و بُنیانگُزاری یک حکومت اسلامی انجام هرکاری روا است، هتا ویران کردن مَزگَت ها (مسجدها) و فروگذاشتن و روی یخ گذاشتن دستورهای اسلامی». اکنون حکومت اسلامی برای دو روز بیشتر ماندن کارش به مُرده و کفن دُزدی رسیده است و با اینکار مرزهای بیشرمی را درنَوَردیده است؛ به خون خواهی دروغین از کسی برمیخیزد که خودش او را کُشته است و هیچ شرمی هم از بربستن این جَنوَری (جنایت) به دیگران ندارد. جاویدنام صانع ژاله دانشجوی دانشگاه هُنر کُرپانی (قربانی) ددمنشی بسیج سرکوبگر این رژیم خونخوار در روز 25 بهمن شده است، ولی این رژیم نه تنها از دادن پیکر او به خانواده اش خودداری میکند، ونکه (بلکه) خودش را هم در جایگاه خونخواه او میشناساند تا از آیین سوگواری او هم به سود هَستی ننگینش بهره برد. اگر به «اندرزهای» خُمینی گُجَستک بازگردیم، کفن و مُرده دُزدیِ فرمانروایان اسلامی در این کشور کمترین «زاوَری (خدمتی)» است که آنها میتوانند برای پیشگیری از سرنگونی حکومت اسلامی به دین «پُربرکت» اسلام بکنند. تنها دوست داشتم که از این خُمینی گُجستک و خامنه ای اهریمن میپُرسیدم که برای پیشگیری از نابودیِ حکومت اسلامی و این دین «پُربرکت» اسلام، انجام چه کاری روا نیست، و مرز سرخ شما در انجام گُناه کُجاست؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر