۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

آموزه-یِ مِهَند (درس مهم) از فرخوان برای گردهمایی 14 بهمن


خشایار رُخسانی

 

حکومت اشغالگر اسلامی از ترس بیانیه-ی دانشجویان برای راهپیمایی امروز 14 بهمن با یک رزمایش گُسترده به کمک نیروهای چاقوکش و اراذل و اوباش فرومایه-ی حکومت در همه-ی شهرها واکُنش نشان داد [1] و [2]. شما نگاه کُنید که تنها با بیرون دادن یک فراخوان برای راهپیمایی، حکومت اشغالگر اسلامی از ترس دست به چنین واکُنش گُسترده و رزمایش بزرگ زده است تا با قدرت نمایی در خیابان ها از گردهمایی هایِ شایمندی (احتمالی) پیشگیری کُند. این رفتار سُهَنده (حساس) حکومت اسلامی نشان میدهد که رژیم بسیار آسیب پذیر است و میتوان به دلخواه آنرا بازی داد. خوبی فراخوان دانشجویان برای گردهمایی در اینجاست که اگر بر شمار این فراخوان ها افزوده گردد، نخست حکومت اسلامی همانند امروز ناگزیر به نشان دادنِ واکُنش گسترده و فرستادن اراذل و اوباشش به خیابان ها میشود ولی اگر بر شمار این فراخوان ها در زمان هایِ کوتاه افزوده شود، در ادامه-یِ این فراخوان ها، نیروهایِ سرکوبگر حکومت نخواهند توانست آماده باش های هرروزه را برتابند، و از شدت خستگی بسیار ناتوان برای درگیری با آزادیخواهان خواهند شد؛ و این چنین روزی روز سرنوشت ساز برای زدن زخم پایانی بر پیکر درهال مُردن حکومت اسلامی و یورش بردن به زندان ها برای آزادی زندانیان سیاسی، فروگرفتن بُنیاد دروغ پراکنی حکومت (صدا و سیما) و تازش به «بیت رهبری برای دستگیری آیت الشیطان خامنه ای خواهد بود


یاداشت:

[1]

http://www.highcommissionerforhumanrightsiranineurope.net/news.php?article=1350&lang=pe

[2]

http://www.facebook.com/home.php#!/note.php?note_id=197382110274274&id=100000774285004
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر