۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

فراخوان راهپیمایی 14 بهمن


فراخوان راهپیمایی 14 بهمن؛ ساعت 15، میادین اصلی شهرهاگزارش فوری: چهارده بهمن آغازی دوباره برای رستاخیز مردم ایران


گروهی از دانشجویان و مردم در سراسر کشور در بیانیه های جداگانه و در اِسپاش هَستنما (فضای مجازی) همگی مردم را به راهپیمایی هایِ خودجوش در روز پنجشنبه چهاردهم بهمن در تسوی پانزده (ساعت 15) فراخوانده اند. همچنین از مردم خواسته شده است که با بانگ هایِ آزادیخواهانه-ی شبانه بر پُشت بام ها به پیشوازی از این گردهمایی بروند. این موج خودجوش از همه-یِ مردم سبز ایران خواسته است که در پَتکارش (اعتراض) به سه دهه ستم و بیدادِ حکومت اشغالگر اسلامی و برای نشان دادن آتش خشم خُروشان شان در تسوی پانزده (ساعت 15) در میدان هایِ شهر های بزرگ گردهم آیند و يكبار ديگر فريادهایشان را به گوش دجال روزگار و ابر فرعون تاریخ برسانند.
حکومت اسلامی با برخورد سنگدلانه و ددمنشانه اش با شهروندانی که پارسال در واخواهی (اعتراض) به رای دزدیده شده شان در گزیدمان ریاست جمهوری گردهمایی میکردند، نشان داد که برای این حکومت میان آنکس که برای یک راهییمایی ساده به خیابان میرود و آنکسی که هنگام درگیری ازخودش پدافندی میکند هیچ ناسانی وجود ندارد و هر دو را به گُرم (جرم) ایستادن در برابر «حکومت الله» به مرگ می ایرازد (محکوم میکند). از اینرو بهتر است که جوانان فردا با دست تهی به مبارزه با مُزدوران حکومت اشغالگر اسلامی نروند و دستکم یک کارد یا جنگ ابزار سرد و گرم به همراه ببرند . هرکس که با آموزش های رزمی آشنایی داشته باشد میداند که در مبارزه کسی پیروز است که زخم نخست را بزند. پس چرا باید ما در پَژمَر (انتظار) مُزدوران حکومت باشیم که آنها با دستگیری آزادیخواهان و ایراختن (محکوم کردن) آنها به کیفر مرگ، زخم نخست را بزنند؟

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

۹ نظر:

 1. khoone mardome bi gonahe ma mijooshad va garibane diktatorhaye khoonkhar ro migirad...

  پاسخحذف
 2. حتما آبجی هاتون رو هم بیارید من کارشون دارم

  پاسخحذف
 3. شما مُزدوران گُمنام امام زمان غیبی که آدم نمیداند در سیزده سده-ی گذشته در «فاضل آب» سامره چکار میکند، پایان هَستی ننگینتان رسیده است. بزودی، پس از پیروزی آزادیخواهان شما تازی زادگان دو راه بیشتر نخواهید داشت یا شما را در شاخابه-ی پارس (خلیح پارس) خوراک کوسه های گُرسنه خواهیم کرد و یا از راه خاکی شما را به سرزمین نیاکان تازیتان حجاز بازخواهیم گرداند، زیرا کشور اهورایی ایران ازآنِ پیروان اشو زرتشت و بهدینان است و نه شما اهریمن پرستان تازی زاده. زمان کین خواهی از بابک خُرمدین، استاد سیس، مازیار ...و کُشته شدگانِ و جاویدنامان ایرانی نبرد کادُسی (قادسیه) و جنگ نهادوند فرارسدیده است.
  ایدون باد

  پاسخحذف
 4. آهاي تو كه گفتي خواهراتون را هم بياريد.
  اگه خايه زير پات بود زير خايه هاي خامنه اي را نمي ليسيدي؟
  اگه شرف داشتي مزخرفات احمدي نجاد را قره قره نمي كردي؟
  اگه شعور داشتي پاي منبر روزه خوانها نئشه نمي شدي؟
  اگه ناموس داشتي تو هم الان خواهر داشتي؟
  نداري چون به اين كثافتها فروختيش؟
  چه چيزي زير پاته؟
  چه كار داري بگو خودم در خدمتتم كوني الدنگ...

  پاسخحذف
 5. اون کاسی لیسی که گفت خواهرتون رو هم بیارین من روز عاشورا اومده بودم دیدم چه قدرذلیل شده بودی . در ضمن اگه خیلی مردی اول ننتو از زیر ملاها جمع کن بعد اگه وقت کردی بیا تا مردم دهنتو آسفالت کنند وراستی ننتو چند فروختی؟ به یه ساندیس ....بیش تر از این هم نمیارزید لوووووووووووووول

  پاسخحذف
 6. من با این جنبش کاملا موافقم ولی باید بدانید که با این بچه بازیها نه تا حالا کاری تونستیم بکنیم نه در آینده. مگه عوض کردن یا حتی یک تغییر در یک رژیم به این چرت و پرتیه؟ مصر یا تونس اگه تونستن موفق بشن همه مردم پشت هم بودن، ولی ما اینقدر کاسه لیس داریم که هیییچ کاری نمیتونیم بکنیم!!!

  پاسخحذف