۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

همبستگی با خانواده هایِ زندانیان سیاسی


زندانی سیاسی آزاد باید گردد

خشایار رخسانی

سبزجامگان و آزادیخواهان! امشب خانواده هایِ زندانیان سیاسی برای پنجمین شب پیوسته در جلو درب زندان اوین گردهم خواهند آمد تا از اعدام دلبندان خود پیشگیری کنند و آزادی آنها را درخواست کنند. در این میان هرشب نزدیک به 1000 تا 2000 از شهروندان دلاور تهرانی آنها را در این گردهمایی ها همراهی میکنند. حکومت اسلامی از ترس فراگیر شدن این گردهمایی ها هر روز ناگزیر از آزادی شماری از زندانیان شده است. هتا امروز سخنگوی دادستانی تهران زیر فشار پیوسته-یِ مردم، کیفر مرگی را که بیدادگاه حکومت اسلامی به 9 تن از همیاران ما داده بود، پابرجا ندانست. این پس نشینی و جازدنِ حکومت اسلامی در برابر فشار ِگُسترده و روز افزون خانوداده های سیاسی، نشانه-ی آشکاری است از هنایش (تأثیر) فشار مردم بر حکومت اسلامی که تنها زبان زور میداند و آسیب پذیری این حکومت. از همه-یِ شهروندان تهرانی که نزدیک به 13 میلیون تن هَستند و شهروندان شهرهایِ بزرگ ایران، درخواست میشود که خانواده هایِ زندانیان سیاسی را تنها نگذارند. به انگارید که بجای این زندانیان، دلبندان و فرزندان شما همکنون در زندان گرفتار و و زیر ددمنشنه ترین شکنجه ها میبودند. آیا شما آرزویِ همبستگی و همدردیِ سایر مردم ایران با خانواده-یِ خودتان را نمی کردید؟ با پیوستن به گردهمایی پیوسته-یِ خانواده هایِ زندانیان سیاسی در جلوی درب زندان ها میشود زندانیان سیاسی را از پَژمَرگ (خطر) اعدام و رنج و شکنجه در سیاهچال ها و زندان هایِ قرون وسطایی حکومت اسلامی رها ساخت. همراه شو عزیز، تنها نمان ز درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود.

‏پنجشنبه‏، 2010‏/02‏/04

.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر