۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

از دارزدن چهار زندانی سیاسی پیشگیری کُنیم: نافرمانی شهریگری (مدنی)
 خشایار رخُسانی آزادیخواهان!  حکومت اسلامی بر خیزآب (موج) کُشتار زندانیان سیاسی افزوده است و هر روز دارند گروهی از جوانان این کشور از ریسمان دار آویزان میشوند. برای پیشگیری از ادامه-ی این کُشتارهای ددمنشانه باید ماشین کُشتار حکومت اشغالگر اسلامی را از کار بیاندازیم. یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از ادامه-ی این جَنوری های (حنایت های) حکومتی نافرمانی شهریگری است. امشب دوشنبه 31 ژانویه حکومت اشغالگر اسلامی میخواهد چهار زندانی سیاسی دیگر را با نام های لقمان مردای ، زانیار مرادی ، سعید ملک پور و یک نفر دیگر دار بزند. اگر میخواهد امشب از دارزدن این چهار زندانی سیاسی بدستِ حکومت دژخیم اسلامی پیشگیری کُنید، در تسوی (ساعت) 21 از روی پُشت بام خانه های خود فریاد «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و مرگ بر دیکتاتور» سر دهید. از همه-ی آزادیخواهانی که این پیام را میخوانند خواهش میکنم که با پخش این پیام در فیس بوک و تارکده با این کارزار همراهی کُنند

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر