۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

اشو زرتشت: به همه-ی سُخنان گوش فرادهید ولی بهترین آنها را برگُزینیدکوروش بُزرگفرمان دادم :


• به مردم سومر و اکد آسیبی وارد نیاید.


• همه در پرستش خُدای خود آزاد باشند. و بی دینان آنها را نیازارند.


• خانه-ی کسی ویران نگردد و کَس کَسِ دیگری را نیازارد.


• همگی پَرستشگاه هایِ بَسته شُده دوباره گُشوده گردند. و خُدایشان به جایگایشان بازگردانده شود.


• خانه های ویران شُده از نو ساخته شوند.


• همه در پَرستش خُدای خود آزاد باشند و کسی آنها را نیازارد.
مُحمد ابن عبدالله


«الله» میفرماید:


• ای پیامبر ما همه-ی زنان را بر تو حلال کردیم، تا بر تو خرج و زحمتی نباشد. هرکُدام را که خواستی برگُزین....


• هنگامیکه با نامُسلمانان روبرو میشوید، آنها را گَردن بزنید، اسیرایشان را مُحکم به بند بکشید، و از آنها فریه بگیرید...


• زنان شُما کشتزارهایِ شُمایند، پس به هر نحوی که شایسته میدانید برای کشت در آنها فرود آیید...


• قوم لوط را به هنگام طلوع آفتاب با صحیه آسمانی هلاک گردانیدیم و آنها را به سنگ باران عذاب کردیم...


• چه نسل ها در زمین هلاک کردیم، از آسمان بر آنها سنگ باراندیم و سیل بر سرزمینشان جاری کردیم، و همه را از پیر و جوان کُشتیم...


• قوم لوط و نوح را غرق کردیم. و مردم «عاد» و «سُمود» و اهل «چاه» را با نسل های میان آنها، همه را نابود کردیم...


فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر