۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

همبستگی بر سر مردمسالاری، گیتیگرایی (جدایی دین از حکومت) و نافرمانی شهریگری (مدنی)


خشایار رُخسانی

با شادباش سال نوی ترسایی به همه-ی هم میهنان آزادیخواه و میهندوست، پیشنهاد من برای یک مبارزه-ی کامگارانه (موفقیت آمیز) با حکومت تازی پرست اسلامی در سال آینده این است که نیروهایِ دمکرات، گیتیگرا (سکولار) و میهندوست بجای اندر شدن در گفتگوهایی زیانباری که به دُشمنی و فرسایش توانشان می سرانجامد، با بهرهمند شدن از ژایش ها (فرصت ها) تنها در باره-ی سه نهاده (موضوع) باهم همبسته شوند: باور به دمکراسی، گیتیگرایی (جدایی دین از حکومت) و سازماندهی نافرمانی  شهریگری (مدنی).  اگر که ما آزادیخواهان میپذیریم که  تنها آن سازمان های سیاسی که به دمکراسی و گیتیگرایی (سکولاریسم) باور دارند، از هاگ (حق) کُنشگری سیاسی در فردای پیروزی برخوردار خواهند بود، یکپارچگی بر سر «دمکراسی» و گیتیگرایی (سکولاریسم) نمیتواند یک خواست ناکَرویزی (غیرمنطقی) و رویایی باشد. و دیگر اینکه سازماندهی نافرمانی های شهریگری همانند ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری، بهترین و بُرَنده ترین ابزاری است که اپوزیسیون حکومت اسلامی میتواند برای آسیب زدن به این حکومت و از کار انداختن چرخ ترازداریک (اقتصادی) آن از آن بهره ببرد؛ نافرمانی شهریگری (مدنی) ابزاری است که با کمترین هزینه-یِ جانی و داراکی (مالی) برای مردم ایران، میتواند جنبش آزادیخواهی آنها را به پیروزی برساند. نافرمانی شهریگری  (مدنی) زمانی میتواند آسیب سرنوشت ساز را همچون یک تیغ تیر بر دل حکومت اسلامی وارد آورد که سازماندهی و برنامه ریزی شود و از پُشتیبانی همگی مردم ایران برخوردار باشد. مردم ایران نیز درخواستِ به نافرمانی و ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری را زمانی فرسخت و جدی میگیرند که نهادها و سازمان هایِ سیاسی اَپَستام مند (قابل  اعتماد) آنها را برنامه ریزی کُنند و پُشت آن باشند. از اینرو من از همه-ی آزادیخواهانِ میهندوستی که در فیس بوک کوشا هستند درخواست میکنم که به گُفتارود «همبستگی بر سر مردمسالاری، گیتیگرایی (سکولاریسم) و نافرمانی شهریگری (مدنی)» دامن بزنند و چنین نوشتارهایی را در فیس بوک بپراکنند؛ زیرا هرچه بیشتر در باره-ی نافرمانی شهریگری (مدنی) در فیس بوک و تارکده (اینترنت) گفتگو شود، این گفتگوها بیشتر در ایران فراگیر و سراسری خواهند شد و این بخت پدیدار خواهد گشت تا از میانِ این گفتگوها بهترین پیشنهادها و راهکارهای پسندیده بدست آیند

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر