۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

پُولِ نَفت سَرِ سُفره-یِ مُجتبی خامنه ای!برگرفته از بُنگاه گُزارش رسانی «العربیه» [1]


یک میلیارد و شِشسَد میلیون یورو پول توجیبی برای مجتبی خامنه ای!

برپایه-یِ گزارش فرنشین (رئیس) بانک مرکزی به احمدی نژاد 1،6 میلیارد یورو از درآمدهای بدست آمده از فروش نفت به شُماره-ی بانکی مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. این گُزارش را وبگاه «جرس» وابسته به مخالفان حکومت ایران با تکیه به بُنمایه های گُزارش رسانی خود بخشوده است.
 برپایه-ی این گزارش در پایان بهمن ماه محمود احمدی نژاد فرنشین دولت در جمهور اسلامی ایران، محمود بهمنی فرنشین کل بانک مرکزی این کشور را فراخوانده و از او درباره-ی هزینه کردن ارزهای نفتی پُرسش میکُند که بیرون از بودجه، گُنجانده شُده اند. این فراخوان پس از آن انجام گرفت که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره هزینه کردن ارزهای بدست آمده از فروش نفت پُرسش کردند. 
آن گونه که در این گزارش آمده، پرسش احمدی نژاد از بهمنی درباره بخش چشمگیری از درآمدهای نفتی بوده است که جایگاه هزینه شُدن آنها از فرنشین دولت هم پنهان بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به گونه-ی زبانی (شفاهی) به احمدی نژاد پاسخ میدهد که این بخش از درآمدهای بدست آمده از فروش نفت و پنهان مانده از دید شما که هم اکنون مورد گفتگوست  به آن شماره-ی های بانکی واریزشده اند که بیت رهبری دستور داده بود. و با درنگریستن به جایگاه هزینه شدن این درآمده ها، هیچ کسری در کار نیست و ازاینرو درآمدها و هزینه ها همتراز هَستند.»
احمدی نژاد از بهمنی می خواهد که همگی نمونه های یادشده را با یاداشت مبلغ و تاریخ و شماره بانکی و نام دارنده-یِ شماره را بنویسد و بدستَنَد ( امضا کند). بهمنی به دستور احمدی نژاد همگی مبلغ ارزهای بدست آمده از فروش نفت را با نشاختگانی (مشخصاتی) که احمدی نژاد از او خواسته بود، مینویسد. سپس روشن میشود که در میان ارزهایی که به دستور بیت رهبری به شُماره های ویژه-یِ بانکی واریز شده بودند، یک میلیارد و ششصد میلیون یورو به شُماره-ی بانکی مجتبی خامنه ای فرزند رهبر ایران واریز شده است.
به نگر میرسد که ستیزه میان آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد به آنجایی رسیده که دو سوی درگیری درهال گردآوری پاشن (سند) درباره-ی تباهی پولی همآورَدِ (طرف دعوای) خود باشند.
یاداشت

برگرفته از بُنگاه گُزارش رسانی «العربیه»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر