۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

لغزش هایِ بُزُرگ باراک اوباما در برابرِ مُلاهایِ ایرانواشینگتن تایمز:


ما دست به لغزش هایِ بزرگی زدیم!

دهن دَرِگی و درنده خویی ملا های ایران در رسانه‌های جهانی بازده-ی سياست هایِ نادُرُستِ باراک اوباما در برابر رژيم ايران است!
 گزارشي از واشنگتن تايمز: دولت اوباما در بهار 2009 زماني که ميليونها ايراني براي واخواهی (اعتراض) به رژيم سنگدل و خودکامه-ی چیره بر ایران به خيابانها ريختند خاموش ماند، و در چنين نهشتی (شرايطي) از بهر (بخاطر) سرنگون کردن دولت محمد مصدق در سال 1953 از رژيم کنونی ايران پوزش خواست. ما سفارتمان را در سوريه بازگُشایی کردیم که نزديکترين همبسته-ی رژيم ايران در خاورميانه است. و درادامه نيز سياستِ تازه ای را در برابر رژيم ايران درپیش گرفتیم.
ما گفتگوهاي رودرويي را با اين رژيم انجام داديم. ما در آغاز در پیوند با آروایش های ترازداریک  (تحريمهاي اقتصادي)  به صادرات و واردات اين رژيم فشار نياورديم. ما تروريستهاي وابسته به رژيم ايران را که در عراق آمريكاييها را مي‌کشتند، ناديده گرفتيم.
بازده-ی سياست اوباما در برابر رژيم ايران شکست در همگی جبهه‌ها بود. اين رژيم  ساختن بمب اتمی را شتاب داد،  در برابر  هر هُشدار زمانی که ما میدادیم روی گردانی نشان داد، و هم زمان فرستادن جنگ افزار و زینگان (تسلیحات) رزمی به تروريستهاي حزب‌الله لبنان را افزايش داد.
روس ها نیز به‌جاي پیشگیری از  تلاشهاي هسته‌ ای رژيم ايران،  به اين رژيم کمک کردند.
در همين واپسین روزها بود که رژيم ايران براي کشتن بُلندپایگان سیاسی سعودي در آمريکا دسیسه کرد. رژيم ايران به آغار (تحریک) شيعيان كشورهاي خليج فارس پرداخت، در افغانستان هم به طالبان و تروريستهاي القاعده کمک کرد و ساز و برگ های رزمی آنها را فراهم آورد. اين رژيم تا آنجا پيش رفت كه تهديد به بستن تنگه هرمز كرد.
واشينگتن تايمز خواستار بازنگری در اين سياستِ دلجویی در برابر آخوندها ميشود و مينويسد: ما بايد بر آروایش ها (تحريمها) سخت بیافزاییم. ما بیان میداریم که  کشتبهاي جنگي بیشتری به خليج‌فارس گُسیل ميکنيم، ما در سازمان ملل متحد به‌دنبال بدست آوردن پُشتیبانی از آروایش های (تحريمهاي) سخت تر به زیان رژيم ايران و بستن سرمايه‌هاي اين رژيم در آمريکا هستیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر