۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

نشانه های سَربَلندی ایرانزمین


گُلشیفه فراهانی و شادروان تختی! هردویِ شما مایه-یِ سَربُلَنَدی ایرانزمین هَستید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر