۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

راهکاری برای پیشگیری از جنگگفتگوی رسانه ای دکتر اسماعیل نوری علا با تلوزیون اندیشه

برای پیشگیری از جنگ، نباید خویشکاری (وظیفه-ی) روشنبین ها و میهندوستان در این گامه-ی سُهنده (مرحله-ی حساس) از سرنوشت کشور ما تنها به نوشتن فَروَرتَک های (طومارهای) بلند در هَمیستاری (مخالفت) با جنگ و دستنیدن (امضا کردن) آن ها مرزین شود (محدود شود)، راه پیشگیری از جنگ ساختن یک نیروی جانشی در برابر حکومت اسلامی است که میتواند از راه همبستگی همگی میهندوستان و آزادگانی انجام گیرد که به مردمسالاری و جدایی راه دینداری از راه کشورمداری باور دارند. جهان آزاد زمانی اپوزیسیون حکومت اسلامی را جدی میگیرد، به نام نماینده-ی راستین مردم ایران میپذیرد، با آن گفتگو کرده و به پیشنهادهایش گوش فرامیدهد که این اپوزیسیون بتواند به کرده (عملا) در رفتارش این شایستگی را نشان دهد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر