۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

حج: میلیاردها دلار برای نگهداری از یک آیین بُت پرستی
 محمود شمشیری


پیشگفتار: خشایار رُخسانی

براستی که جای بسی افسوس است، در زمانیکه بر پایه-ی آمار رسمی حکومت اسلامی نیمی بیشتر از جمعیت کشور زیر نوار تنگدستی زندگی میکند و خانوارهای فراوان ایرانی گرسنه در خیابان ها میخوابند، حاجی های ایران سرمایه های کیهانی هزینه سفر حج میکُنند، آنهم برای نگهداری از یک آیین بت پرستی که سده ها پیش از زایش محمد و پیدایش اسلام در میان بت پرستان حجاز رسم بوده است. توده های دین زده زیر نفوذ باورهای دینی از نان شب فرزندان خود میبرند تا این سرمایه های جم آوری شده را هزینه-ی بجا آوردن یک آیین بت پرستی کنند. ایرانیانی که هزاران سال پیش از زایش محمد و پیدایش دین اسلام با سپاسگزاری از آموزش های اشو زرتشت به یکتاپرستی روی آورده بودند، ناگُزیر شُدند که به زُور شمشیر به آیین بت پرستی اسلام روی بیایند. امروز از شدت تنگدستی در ایران بخش بزرگی از مردم این کشور فرزندان خود را بجای فرستادن به دبستان، برای کار به خیابان ها میفرستند و بخش دیگر از خانواده های ایرانی نیز پس از فروختن آبرو و تن خود، ناگزیر شُده اند برای بدست آوردن هزینه-ی زندگی کلیه-ی خود را بفروشند. در چنین نهشی (وضعی) آن میلیاردها دلاری که میتوان هزینه-ی جم آوری و کُمک به زن و بچه هایِ بی پناهِ کارتون خواب کرد و آنها را در خانه هایی که درخور زندگی انسانی باشند، پناه داد و به آنها یک زندگی سرافرازانه (شرافتمندانه) بخشید، هزینه-ی سفر به عربستان سعودی میشود تا حاجی ها برای خشنودی الله و افزایش سرمایه های کیهانی شاهزادگان سعودی سنگ سیاه (حجرالسود) را به رسم بت پرستان چهارده سده-ی پیش ببوسند و به «شیطان» سنگ بزنند.
یونانی ها و مغول ها آمدند، کشور ایران را ویران کردند و رفتند؛ ولی باآنکه تازیان مسلمان بدتر از آن دو قوم ددمنش دیگر کشور ایران را نابود ساختند، ماندند، چرا؟ برای اینکه یونانی ها و مغول ها نتوانستند در ایران ستون پنج درست کنند، ولی تازیان مسلمان توانستند، آنهم به کمک دین اسلام که بهترین آموزشگاه برای پرورش ستون پنجم تازیان در ایران بود. نمونه-ی برجسته-ی این ستون پنجم نیز همین مسلمانان دو آتشه-ی ایرانی هَستند که تنها ویژگی ایرانی بودنشان چیرگیشان به زبان پارسی است، وگرنه در پدافند از دین اسلام و سود و سرمایه-ی عربستان سعودی همانند کاسه داغ تر از آش رفتار میکنند و آنچنان برای خوبی های آیین حج فرارسانی (تبلیغ) میکنند که هتا وزیر جهانگردی عربستان سعودی هم نمیتواند به این خوبی از سود و سرمایه-ی کشورش پدافند کند.

سرآغاز
طبق آمار بانک جهاني در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توريسم يا به زبان ساده از دکان زيارت مسلمين خانه کعبه معادل مبلغ 29865000000 دلار يا قريب سي ميليارد دلار بوده است. زائرين ايراني که بصورت تمتع ويا عمره در همان سال به مکه رفته اند 1937000 نفر (تقريبا 2 ميليون نفر) بوده اند که مجموعا مبلغ 487000000 دلار يا بعبارتي قريب به مبلغ پنج ميليارد دلار درآمد تقديم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در ميان تمام کشورهاي اسلامي مقام اول را به خود اختصاص داده اند. نظر باينکه هواپيمائي جمهوري اسلامي قدرت جابجائي اينهمه زائر را نداشته است شرکت هواپيمائي عربستان قريب به 54 درصد از زائران ايراني را به خود اختصاص داده است....طبق گزارش مقامات ديپلماتيک ايران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترين و توهين آميز ترين رفتار را با زوار ايراني داشته اند و ايران از لحاظ توهين ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. علماي عربستان در همان سال فتوي صادر کرده اند که ايرانيان شيعه کافر هستند.طبق يک گزارش ديپلماتيک ديگر زائران ايراني ناخواسته ترين و منفورترين خارجي ها در عربستان محسوب مي شده اند.
با حسابي سرانگشتي با پولي که ايرانيان سالانه به عربستان (دشمن شيعه ايراني) تقديم مي کنندمي توان تعداد 170,000 مسکن روستائي احداث کرد... ميتوان 714.286 فرصت شغلي کشاورزي يا 200.000 فرصت شغلي صنعتي براي جوانان ايجاد کردذميتوان10.000.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشي در کشور ايجاد کرد يا ميتوان با پول حجاج دوسال يک پالايشگاه سوپر مدرن با ظرفيت 75000بشکه احداث کرد، يا با پول پنج سال حجاج ميتوان ايران را به صادر کننده بنزين مبدل ساخت و ديگر براي واردات بنزين محتاج اعراب نبود....
اما افسوس که با پول حجاج ايراني قمارخانه هاي فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار تجارت حج را در اختيار دارند آباد ميشود....

در پایین نگارک یک شاهزاده عربستان سعودی را در هواپیمای شخصیش تماشا میکنید که با پول حاجی های ایرانی 70 درصد از آنرا را با طلا ساخته است و یک زن بینوای ایرانی با فرزندش در کنار خیابان که نمونه-ی از میلیون ها آدم تنگدستی است که در کنار خیابان ها میخوابند.شمشیری، دانمارک، آبان 1390

۱ نظر: