۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

چیستان پادگان اشرف
منصور نظری

ورود پلیس عراق به این پادگان می تواند سر آغاز تازه ای در فروپاشی این دژ اهریمنی باشد و نوید برای همه-ی آن ناراضیان در این فرقه. دولت قانونی عراق همانگونه که بارها بیان داشته است به این فرقه پروانه نخواهد داد همچون دوران دیکتاتور عراق دراین کشور تُرکتازی کند.
 
چیستان پادگان اشرف که آنرا «شهر» نامیدند

23 سال پیش این پادگان ارتش عراق که کانون فرماندهی سپاه دوم عراق بود از سوی صدام حسین به سازمان مجاهدین هدیه داده شد و مسعود رجوی این پادگان را به یک زندان بزرگ واگرداند و بهترین جوانان ایران زمین را به بهانه های گوناگون وارد این پادگان کرد. او پس از وارد کردن این نیروها به پادگان، درب این پادگان را بست و گفت: «خروج ممنوع و اگر کسی هم بخواهد خارج شود باید 2 سال در زندان این بااصطلاح «شهر» زندانی بکشد و پس از 8 سال به زندان ابوغریب برود و پس از آن هم به ایران استرداد خواهد شد؛ این منطق این فرقه فاشیستی بود.

از چه زمانی این پادگان را «شهر» نامیدند

این یک چیستان و یک شعبده بازی از سوی فرقه رجوی است؛ این ترفندگر چیره دست پس از سرنگونی اربابش صدام حسین و از آنجا که دیگر اربابی چون صدام وجود نداشت با مهارت ویژه ای نام این زندان بزرگ را به نام شهر دگرگون کرد، چرا؟ چونکه او خوب می دانست که در فردای پس از صدام حسین دولت قانونی عراق به سراغش خواهند امد و پُرسش خواهد کرد که: در دورانِ حکومت دیکتاتور عراق شما چه کاره بودید و چه کردید وچه پولهائی از صدام گرفتید و و پُرسش های بیشمار دیگر؛ پس فرقه رجوی با اگاهی از آینده-یِ تیره وتار خود و روز پاسخگوئی به همه-یِ ستم هایی که در این پادگان اهریمنی انجام داده دست به این شگرد زد و به این ترفندگری روی آورد و نام این دژ را «شهر» نهاد . ولی کمی هم از این شهر تُهی بگویم شهری که همانندی به هیچ شهری در این کره خاکی ندارد وحتی شباهتی به یک روستای دور افتاده هم ندارد؛

بیائید معیارهای یک شهر راستین و شهر دروغین اشرف را با هم بسنجیم .

یک شهر ساخته شده از شُماری شهروند که در آن زندگی میکنند و دارای خانه و آب و برق واداره پست وتلگراف و اداره پلیس و صدها ارگان خدماتی دیگر هَستند. در یک شهر راستین مردم ازادانه زندگی میکنند میتوانند برای خود تلفن داشته باشند با خویشاوندان و آشنایان خود دیدار کنند کسی به آنها نمیگوید که به دید و بازدید فامیل های خود بروند یا نروند . در یک شهر مردم با چهان بیرون پیوند تنگاتنگ دارند، دارای اینترنت هستند و میتوانند در اینترنت به هر کجا که می خواهند سرک بکشند و با مردم از راه اینتر نت آشنا شوند .
انچه گفته شُد، نمای بسیار کوچک از یک شهر راستین است. ولی بیائید باهم سفری به این شهر دروغین به نام اشرف بیاندازیم و سپس خودتان داوری کنید که نام این شهر دروغین چه می تواند باشد، داوری به رای خودتان.
اما شهر دروغین اشرف – این شهر هیچ اداره ای زیر نام پست وتلگراف ندارد وهیچ کس مجاز نیست که مستقیما به هر جا که دوست دارد نامه بنویسد؛ اصلا نامه نوشتن به خانواده گناه شمُرده میشود؛ در این شهر به جز چند تن انگشت شمار از سران این فرقه هنوز نمیدانند گوشی موبایل چیست و چگونه می شود با موبایل تماس گرفت. در اینجا لازم می دانم که بگویم بر پایه-یِ آمار داده شده از سوی شرکت هایِ سازنده گوشی همراه در سراسر جهان و حتی در دور افتاده ترین کرانه ها از این تکنولوژی بهره میبرند؛ حتی در دور افتاده ترین روستاها تلفن موبایل کاربُرد دارد. در شهر اشرف زناشویی کردن جرم شمُرده میشود و گناه نابخشودنی است. و در این شهر پمپ بنزین آن زنانه مردانه است؛ در شهر اشرف هیچ زنی نمی تواند همراه با یک مرد در یک ماشین در کنار هم بنشینند؛ در این شهر عشق و مهربانی گناه و جرم است؛ و حتی پیوستیافتگی با خانواده گناه نابخشودنی است. در شهر اشرف اینترنت وجود ندارد و هیچ کس نمی تواند به اینترنت وصل شود، و نه تنها نمی تواند به اینترنت وصل شود بلکه هیچکس نمیداند هرگز اینترنت چیست. این درحالی است که هم اکنون حتی در دور افتاده ترین روستاهای ایران هم روستائیان از راه اینترنت، بسیاری از داد و ستدهای مالی و….. و را انجام می دهند. در شهر اشرف نشان دادن احساس جرم و گناه شمُرده میشود. و نکته دیگر در این شهر پلیس وجود ندارد که مثلا اگر کسی شکایتی داشت به آن روی بیاورد و شکایت و دادخواهی کند. آنچه که در بالا گفته شُد، گوشه ای از نگاره-ی این بااصطلاح شهر بود. اکنون خودتان داوری کنید که آیا نام این مکان شهر است یا که زندان وبدتر از زندان .
در پایان نیز یاد آور میشوم ورود پلیس عراق به این پادگان می تواند سر آغاز تازه ای در فروپاشی این پادگان اهریمنی باشد و نوید برای همه ان ناراضیان در این فرقه. دولت قانونی عراق همانگونه که بارها بیان داشته است به این فرقه اجازه نخواهد داد همچون دوران دیکتاتور عراق در این کشور ترکتازی کند این فرقه تروریستی باید بداند که بزودی خوان ترفندگریش برچیده خواهد شد و همه اسیران در دست این فرقه آزاد خواهند شد و همه آزادیخواهان آرزوی باز شدن درب های این زندان بزرگ را دارند و پس از آن است که بسیاری دیگر از خیانت های این فرقه آشکار خواهد شد بامداد نزدیک است و نوید برای همه-ی آن اسیران در بند.

با امید به ازادی همه اسیران در این فرقه مافیائیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر