۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

حج: کُلاه آیینیک (شرعی) سر یک آیین بُت پرستیخشایار رُخسانی

حج یک آیین بُت پرستی است که پیش از پیدایش اسلام، عرب ها برای گرامیداشت بُت های خود آنرا بجا میآوردند؛ از بوسیدن «سنگ سیاه (حجرالسود) گرفته تا سنگ زدن به شیطان و آیین پیراگردی (طواف) بدور کعبه ...پس از پیدایش اسلام، محمد بن عبدالله تنها برای ادامه-یِ سرازیر شُدن سرمایه-یِ مَستیارش کُنندگان (زیارت کُنندگان) و حاجیان به کیسه-یِ خویشاوندانِ خودش که پیش از این برای چند زایک (نسل) پرده دار بُت خانه-ی کعبه بوده اند، او این آیین را نگه داشت و بُتخانه-ی کعبه را «خانه خدا» نامید؛ و محمد بن عبدالله با اینکار سر یکی از آیین های بُت پرستان «کلاه آیینیک (شرعی) گذاشت» و انجام آنرا یکی از آیین های مهم و «واجبات» در اسلام کرد. همانگونه که میدانید نام پدر محمد «عبدالله» بوده است، و او پیش از داوش (ادعای) محمد به پیامبری، نامُسلمان از جهان رفت. اکنون پُرسش اینجاست که اگر پدر مُحمد نامُسلمان از جهان رفت، پس او «بنده-ی کُدامین الله» بوده است؟ از آنجا که پدر محمد از اسلام و دین محمد آگاهی نداشت، پس او نمیتوانست بنده-ی «الله» محمد بوده باشد. راستی این است که پیش از پیدایش اسلام، «الله» یکی از بُت هایِ بُزرگ کعبه بود و عرب ها به آن باور داشته اند و برای گرامیداشت بُت بُزرگ خود، «الله»، در آنزمان رسم بوده است که مردم فرزندان خودشان را «بنده-ی الله» یا «عبدالله» مینامیدند. پس «عبدلله» پدر محمد بنده-ی آن «الله ای» نبوده است که محمد او را خُدای اسلام نامید، ونکه (بلکه) بنده-ی آن بُت بُزرگی بوده است که عرب ها آنرا «الله» مینامیدند که دخترانی به نام لات، منات و عزی داشته است. تنها هُنر محمد بن عبدالله این بود که او الله را از بُتخانه به آسمان فرستاد، ولی خانه-ی آنرا برای پیشه وری (کاسبکاری) خویشاوندانش نگهداشت. اکنون مُسلمانان با سرافرازی، از همان آیین بُت پرستان مکه پیروی میکُنند و خوشهال هم هَستند که با اینکارشان خُرسندی پروردگار یکتا را بجا میآروند. درهالیکه بخش بُزرگی از مردم ایران به اندازه ای از تهیدستی و گرسنگی در رنج هَستند که برای زنده ماندن ناگُزیرند پس از فروختن دُختر هایشان به کشورهای عربی هم اکنون اندام های درونی بدنشان را هم مانند کُلیه هایشان را بفروشند تا بتوانند زندگی کُنند، ولی ایرانیان دین زده، بدون هرگونه نگرانی وجدان، برای بجا آوردن آیین حج، چندین میلیارد دُلار در سال به کیسه-ی گُشاد شیخ های عربستان سعودی میریزند، برای بجا آوردن یک آیین بُت پرستی که از بُت پرستان مکه در چهارده سده پیش بجا مانده است. اکنون پرسش این است که آیا براستی این رفتار ایرانیان مُسلمانان شگفت انگیز نیست که آنها همچنان از آیین بُت پرستان مکه در چهارده سده پیش پیروی میکُنند؟


سه شنبه، 23 فروردین، بهرام شید، 3749 دین بهی

۱ نظر:

  1. ای ادمیزادی که دل در گروشیطان داری قران کریم به زبان عربی فرستاده شده همونشکلی که در
    زبان فارسی یه کلمه واحد برای صدازدن معبودشون دارند تو عربی هم الله اون کلمه س.اگه مخ خاک شیطان خورده تو به کارمینداختی میفهمیدی جاهلیت به دین پربرکت اسلام داشته نه به الله.الله اسم خداست وصفت نیست

    پاسخحذف