۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

راه توده بُلندگوی بیت رهبری

پیشگفتار:

راه توده که در سه دهه گذشته همیشه یکی از همبستگان حکومت اسلامی بوده است، و لو دادن ارتشیان میهندوست در پایگاه نوژه از «سربُلندی های» تاریخی این جریان است، که میخواستند برای رهایی کشور از شر حکومت آخوندی دست به کودتا بزنند، اینبار نیز راه توده نتوانسته است خشم خودش را از کوشش های تازه-ی هم میهنان برونمرزی برای ساختن یک نیروی جایگُزین در سیمای یک دولت گُذرا، پنهان سازد. این جریان وابسته به حکومت اسلامی که همیشه داوش (ادعای) داشتن «آنتن هایی» در بیت رهبری دارد و گُزارش های پیرامون بیت رهبری بدون رسیدگی گُماشته های آن، به دست خامنه ای نمیرسند، بتازگی پیوند شگفت انگیزی را میان کنارگُذاشته شُدن رحیم مشایی رایزن احمدی نژاد با «شبکه-ی سکولارهای سبز» در برونرمرز یافته است که خواهان یکپارچه کردن همگی ایرانیانی است که خواستار جدایی راه دین از راه کشورداری هَستند.

سرآغاز:

با کشف " شبکه سبز سکولار" رحیم مشائی در آستانه بازداشت

احمدی نژاد، در یک مانور دولتی، رحیم مشائی را از پست معاون اجرائی خود برداشت و بقائی را جانشین او کرد. دو چهره ای که شاید از نظر نوع لباس و آرایش ریش و موی سر با هم متفاوت باشند، اما اندیشه و شخصیت هر دو تقریبا یکی است. هر دو در یک شبکه برای حفظ قوه مجریه در دست باندی که احمدی نژاد از آن برخاسته و برای متلاشی کردن جنبش سبز و جلب و جذب بخشی از آراء این جنبش درانتخابات مجلس آینده و ریاست جمهوری دوره یازدهم تلاش می کنند.
اما، آن دلیلی که موجب شد تا احمدی نژاد شتابزده، رحیم مشائی را، پیش از آن که حکم بازداشت امنیتی او صادر شود، بی آن که از اختیارات گسترده او کم شود به پشت صحنه ببرد، چه بود؟
در محافل سیاسی تهران گفته می شود، رحیم مشائی، با صرف هزینه ای سنگین از بودجه دولتی، در ماه های اخیر موفق به شکل بخشی شبکه ای در خارج از کشور شده بود که با نام "سبز سکولار" فعالیت می کند و شماری از کارگزاران سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی دوران شاه در آن جمع شده اند. مشائی از این طریق گام هائی برای ارتباط گرفتن با سلطنت خواهان برداشته بود، که نوار برخی مکالمات و مذاکراتش را بعنوان اسناد محرمانه در اختیار شخص علی خامنه ای گذاشته اند. این که احمدی نژاد خود نیز در جریان این ارتباط ها بوده یا نه؟ همچنان در کانون تحقیق امنیتی است که وی وحشت زده از نتیجه آن، بر خلاف همه موارد گذشته که پایداری می کرد، این بار تن به برکناری مشائی و به عقب کشیدن او از جلوی صحنه داد.
گفته می شود، بعنوان گام عملی برای جلب اعتماد سلطنت خواهان، مشائی با یکی از معاونان ساواک نیز درتماس قرار گرفته و حتی مقدمات بازگشت او به ایران را فراهم کرده بود. در باره شبکه "سکولار سبز" که ستیز با میرحسین موسوی و حذف روحانیت و بویژه نام و آثار آیت الله خمینی کار پایه آنست، گفته می شود که تاکنون نزدیک به یکصد تن از سلطنت خواهان و کارگزاران دوران شاه و فرزندان برخی از آنها که در دانشگاه های امریکا و انگلستان تحصیلات عالیه کرده اند، با این شبکه همکاری می کنند و قرار بوده و یا همچنان قرار هست که بزودی یک منشور نیز منتشر کنند که در آن جنبه مذهبی جنبش سبز حذف و سمبل آن کوروش است! این جمع و این گروه قرار بوده و یا همچنان قرار هست که بعنوان یک آلترناتیو سبز اعلام موجودیت کنند و از حمایت رحیم مشائی برخودار باقی بمانند.
بموجب آنچه که در محافل سیاسی ایران گفته می شود، اکنون نه فقط بررسی اسنادی که از رحیم مشائی و ارتباط هایش با محافل خارج از کشور در این ارتباط بدست آمده در دست بررسی است، بلکه خامنه ای بی آنکه مستقیما از احمدی نژاد نام ببرد، از یک تیم امنیتی که مامور بررسی این اسناد شده خواسته تا بدون هیچ ملاحظه ای در هیات دولت، از هر مقامی که لازم است تحقیق و بازجوئی شود. بنابراین، می توان در روزهای آینده و در صورت بازداشت رحیم مشائی و فاش شدن برخی ارتباط هایش، منتظر بازداشت برخی مقامات امنیتی و دولتی در جمهوری اسلامی بود، که می تواند احمدی نژاد را نیز شامل شود!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر