۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

پیامی به ارتش سِلَهشُور و دلاور ایران: مردم آزاده-یِ ایران را تنها نگذارید!


خشایار رخسانیدر روز 22 خرداد روز سالگرد کودتا، مردم ایران در سراسر کشور در انبوه میلیونی به خیابان ها خواهند آمد تا واخواهی ها و اعترض های انباشته-ی خودشان را به سه دهه حکومت ترس، هراس و نکبت در این کشور نشان دهند و به هَستی ننگین حکومت اسلامی برای همیشه پایان بخشند، حکومتی که ادامه-ی ماندگاریش خطر بُزرگی برای هَستی کشور باستانی ایران با هفت هزار سال پیشینه-ی شهرآیینی و تمدن و یکپارچگی مرزی آن خواهد بود. در این مبارزه-ی نابرابر که مردم ایران بجز فریادهایِ آزادیخواهانه شان در برابر دشنه، چماق و گلوله هایِ آتشین ِنیروهایِ سرکوبگر و مُزدوران کودتاچی، از ابزار دیگری برخوردار نیستند، جایِ ارتشیان سِلَهشُور و دلاور ایران در کنار مردم این کشور بیش از هر زمان دیگر تُهی احساس میشود و وجود آنها نیازین است.
برای پایان دادن به سه دهه خواری و تنگدستی و پیشگیری از فراموش شدن و نابودیِ کیستی و هویتِ میهنی مردم ایران، راهی بجز سرنگونی حکومت اسلامی نمانده است که یک حکومت پادایرانی و بیگانه پرست است. خوشبختی همگی مردم ایران و فرزندان آینده-ی این کشور و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی آن تنها در پرتوی یک ساختار حکومتی مردمسالار خواهد بود که راه دین را از راه کشورداری جدا سازد و یک دولتِ دمکرات و شایسته که برگزیده و برآمده از یک گُزیدمان آزاد باشد. اگر وظیفه-ی ارتش ایران پدافندگری از خاک این کشور در برابر نیروهایِ بیگانه است، پس بدانید که دُشمن سه دهه است که کشور ایران را به چنگِ خود درآورده است؛ و هیچ روزی شایسته تر از روز 22 خرداد برای رهایی خاک ایران از دستِ انیرانیان و بیگانه پرستانِ چیره بر این کشور نیست، زیرا میلیون ها ایرانی آزادیخواه با این هدف به خیابان ها خواهند ریخت. در روز 22 خرداد ارتش ایران با ایستادن در کنار مردم آزاده-یِ ایران هم کشور را از زیر سایه-ی شوم یک جنگ احتمالی اتمی و خانمانسوز بدور خواهد ساخت، که حکومت اسلامی بزودی برای ادامه-یِ ماندگاریش به آن دامن خواهد زد، و هم یک آینده-ی درخشانی را برای فرزندانِ خودش پایندان و تضمین خواهد کرد که در یک ایران آزاد و آباد و مردمسالار، آموزش و پرورش خواهند یافت.
پس برادران ارتشی، برادران خودتان مردم آزاده-ی ایران را در روز 22 خرداد در خیابان ها تنها نگذارید. تنها پیوستن یک پادگان رزمی در تهران به آزادیخواهان بسنده خواهد کرد تا آنها به کمک شما و دسترسی به جنگ ابزار های گرم «بیت الفسادِ» اَژی دَهاکِ زمان علی خامنه ای، وزارتخانه ها، بُنگاه دروغ پراکنی صدا و سیما را فروبگیرند، درب هایِ سیاهچال ها و زندان های هراسناک رژیم را بگشایند و زندانیان سیاسی و ایران را آزاد سازند.

یا مرگ یا آزادی


خشایار رخسانی


‏جمعه‏، 2010‏/06‏/11

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر