۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

درگیری همسايه بر سر گنج های ما!ايراندخت دل آگاه
اين روزها در حالي كه ذهن مردم ايران درگير « توپ » هاي گوناگون است – نمي گويم « سرشان گرم است » تا باز رگ هاي گردنِ برخي بيرون نزند – و چشم هايشان که رَد اين توپ ها را مي گيرند تا ببينند سرانجام كدام دروازه فرو خواهد ريخت، منحرف نشوند - از توپ هاي جام جهاني فوتبال گرفته تا توپ هايي كه مير حسين و شيخ مهدي به زمين مي فرستند و شوت هايي كه خامنه اي و محمودك مي زنند و غيره - در كشور همسايه مان تركيه ولي گُزراش هایِ مَهینتری (مهمتري) سرنویس برگ نخست روزنامه ها و رسانه ها شده است.
در روز آدينه بيست و هشتم خرداد، آنچه كه زينت بخش برگِ نخست اين روزنامه ها شده و نگر رسانه هاي ديداري و شنيداري را هم به خود اندر کشیده، چنين بوده است: « شصت و چهار تن شمش طلا چه شد؟»
نهاده (موضوع) اين است كه يكي از هموندان (اعضاي) حزب «جمهوريت خلق»، كه نقش اپوزيسيون حزب حاكم - يعني «حزب عدالت و توسعه» اردوغان – را بر عهده دارد، وزير دارايي این کشور را روی سُخن خود کرده است و برپایه-یِ گفتگویی با نماينده هاي رسانه ها از او پرسيده است كه چه بلايي بر سر شصت و چهار تن شمش طلا آمده است؟ و افزوده كه آيا اين طلاها دود شده كه امروز در خزانه كشور نيست؟
جالب این است كه وزير برگزيده و مورد اعتماد رجب طيب اردوغان – دوست صميمي محمودك احمدي ن‍ژاد – هم با همه-یِ بي شرمي پاسخ داده كه هرگز چنين شمش هايي در كار نبوده كه بخواهند در خزانه باشند و افزوده كه اين شمش ها هرگز وارد تركيه نشده بودند! ـ دروغي كه به زودي خشم برخی را در آن كشور بر خواهد انگيخت.
هر ايراني ولي خوب مي داند كه اين شمش ها وجود داشته اند و سال گذشته به همراه ميليون ها دلار نقد، سوار بر چند تريلي وارد خاك تركيه شدند. اين شمش ها همان طلاهايي هستند كه فردي مدعي شد كه دارايي شخصي او بوده و از ايران بیرون بُرده است و در راه، از سوی پليس تركيه بازگرفته شده اند.
ما خوب به ياد داريم كه سال گذشته، رسانه هاي ايراني ِبرون مرزي چند روزي درگير چنين گُزارشی بودند و جزييات آن را بازتاب دادند و دانستيم كه گردآیه-یِ (مجموعهء) دارایی هایِ بیرون رفته برابر هيجده ميليارد دلار بوده است. ولی شوربختانه مانند همه-یِ گُزارش ها، خيلي زود از ذهن مان دور افتاد و يادمان رفت كه پيگيري كنيم ببينيم سرانجام ِاين تاراج چه شد. تا اینکه اين روزها يك هموند (عضو) حزب مخالف حزب اردوغان زبان به سخن گشوده و روی سُخنش را به وزير این کشور آورده است كه « شمش ها كو؟»
شايد ايراني ها بهتر بدانند كه شمش ها كجاست. چرا كه اين پرسش ِپیشکشیده شده از سوي حزب مخالف اردوغان براي ما ايراني ها همچون نورافكني است كه نه تنها فَرتورهایِ (تصویرهایِ) در آغوش گيري و ديده بوسي هاي محمودك و رجب خان را معنا مي بخشد كه به خوبي روشن ميسازد که چرا «بيانيه-یِ تهران» در پيوند با موضوع هسته اي امضا شد، و چرا نماينده-یِ رجب خان در شوراي امنيت به سود ايران اسلامي، به قطعنامه تحريم راي منفي داد، و پس از آن هم رجب طيب اردوغان براي اين بيانيه گريبان مي دَرَد و کشورهای باختر را سرزنش مي كند كه با برنهادنِ انی قطعنامه ها، برادران اسلامي را زير فشار گذاشته اند و حق آنان را در غني سازي اورانيوم ناديده مي گيرند و دفاعياتي از اين دست؛ كه همگي بيانگر ميزان ارادت اين برادر ترك مسلمان است.
با خواندن اين گُزارش همچنان برای ما روشن گرديد كه اين هيجده ميليارد دلار - كه امروز آشکار شد در خزانه-یِ كشور تركيه هم نيست – چرا به آن كشور ارسال شده و در جيب كدام برادر مسلمان مان «دود» شده است!
حتا اگر گمان كنيم همه-یِ اين مبلغ هم سهم رجب خان نبوده باشد، به قول « خميني » كه همواره بر آرَنگِ (شعار) « هَمَه با هم » پافشاری ميكرد، اندید (ترديد) نمي توان داشت كه آن را نیز «هَمَه با هم» خورده اند! به سُخن دیگر، سهمي براي برادر ترك و مسلمان، بخشي براي برادران حماس و حزب الله، و بخش مهمتري هم براي آقا زاده هاي مسلمان حاكم بر ايران در نگر گرفته شده و به دستشان رسيده است.
ولی اين دانستنی ها به چه كارمان مي آيد تا هنگاميكه سرمان سرگرم « توپ » هاست ؟ حتا اگر در كشور همسايه بر سر دارایی هایِ ما درگیری گسترده ای در كار باشد!
برای دیدن گزارش رُخشاره ای (فیلمی، ویدیویی) این نوشته، پیوندی را که در پایین آمده است دنبال کنید:

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر