۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

کوششی برای گردآوریِ آمار دستگیرشدگان


خشایار رخسانی


برپایه-ی گُذارش هایِ رسیده، دیروز در گردهمایی هایِ واخواهی و اعتراضی در سالگرد کودتا، نزدیک به 600 تن از همرزمان مرد و 300 تن از شیرزنانِ آزاده-یِ ما دستگیر شده اند. برای پیشگیری از رویدادهای ناگوار کهریزک، همانند شکنجه، سُپوُزش (تجاوز) و سر به نیست شُدن یاران ما بگونه-ی گُمنام و پنهانی، بهترین کاری که از دست ما ایرانیان برونمرزی ساخته است، این است که آماری از همرزمان دستگیر شده-یِ خودمان با نام و نشانی آنها فراهم آوریم و آن را در فرادستِ سازمان های حقوق بشری و وبویژه پارلمان اروپا بگذاریم. پارلمان اروپا با پیشنهادِ دولت ایتالیا و آلمان از همه-ی آمادگی ها برای پِشتیبانی کوشا از جنبش مردم ایران برخوردار است و میتواند با فشارهایِ سخت بر حکومت اسلامی از آزَرَنگ (فاجعه) کهریزک پیشگیری کند.از آنجا که در روزها و ماه هایِ آینده گردهمایی ها ادامه خواهند یافت، و رزمندگان بیشتری دستگیر و زندانی خواهند شد، فراهم آوردنِ پایگاهی برای رسیدگی به هال و جاور (حال و احوال) دستگیر شدگان، از کرامندی (اهمیت) بسیاری برخوردار است:
1. نخست اینکه از ناپدید شدن آنها بگونه-ی گُمنام خودداری میکند.
2. به همرزمان ما در ایران دلگرمی میدهد که پس از دستگیری، آنها در سیاهچال هایِ ترسناک رژیم ناپدید نخواهند شد، زیرا چشم های بیدار رسانه های گروهی و مردم جهان نهشت (وضعیت) آنها را زیر زره بین دارند.
با این پیام از دوستانی که دلبستگی دارند در این برنامه مرا یاری کنند، خواهش میکنم تا آنجا که میتوانند نام و نشانی موشکافانه (دقیق) دستگیر شدگان را گردآوری کُنند و آنها را به نشانی من در فیس بوک بفرستند.پاینده ایران
Khaschayar Rochssani
خشایار رخسانی
فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh
يکشنبه، 2010/06/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر