۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

کیفرخواست ( اعلام شکایت) شاهزاده رضا پهلوی از علی خامنه ای به دادگاه جهانی لاههشاهزاده رضا پهلوی خواستار دادگاهی شدن علی خامنه ای در دادگاه جهانی لاهه شدشاهزادۀ رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جنایات علیه بشریت از سوی دیوان بین المللی لاهه محاکمه کند. فیگارو، روزنامۀ بزرگ صبح پاریس، به همین مناسبت با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه ای انجام داده است که در توضیح این اقدام خود گفته است : هدف از این ابتکار این است که رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین مقام تصمیم گیرنده در ایران در زمانی که حقوق بشر به مسأله ای اساسی تبدیل شده در موقعیت مسئول نهایی قرار بگیرد. شا وی در توضیح اینکه چرا شورای امنیت سازمان ملل باید شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی منتقل کند، گفته است : به این دلیل که ایران امضاکنندۀ معاهدۀ رُم نیست که ناظر بر تأسیس دیوان بین المللی بوده است. به همین دلیل باید رویه ای را انتخاب کرد که در مورد قذافی به کار گرفته شد. شاهزاده رضا پهلوی در ادامۀ سخن گفته است که هزاران شهادتی که او جمع آوری کرده نشانگر جنایات علیه بشریت است که توسط سیاست منظم سرکوب به ویژه علیه اقلیت ها، زنان و زندانیان سیاسی به کار گرفته شده است. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفته است : برای ما ایرانیان اولویت نه برنامۀ اتمی جهوری اسلامی که حقوق بشر است و حقوق بشر چشم اسفندیار رژیم اسلامی ایران است و به همین خاطر از جامعۀ بین المللی می خواهم که به وظایف قانونی و اخلاقی اش در قبال ایران عمل کند. او با اشاره به تجارب انقلاب های کشورهای عربی گفته است که بدون پشتیبانی جامعۀ بین المللی رژیم های تمامیت خواه منطقه سقوط نمی کردند. شاهزاده رضا پهلوی جنبش اعتراضی مردم ایران را در پی دهمین انتخابات ریاست جمهوری آخرین تلاش اصلاح طلبانۀ مردم این کشور توصیف کرده و سپس افزوده است ک دولت آمریکا این فرصت را از دست داد، هر چند جنبش اعتراضی مردم ایران، به گفتۀ شاهزاده رضا پهلوی الهام بخش انقلابات جهان عرب بود. شاهزاده رضا پهلوی در پایان مصاحبه اش با روزنامۀ فیگارو با مداخلۀ نظامی در ایران شدیداً مخالفت کرده و آن را به زیان همه دانسته است. او گفته است که مداخلۀ نظامی تنها به سود حکومت اسلامی ایران تمام خواهد شد و مانع از جدا شدن کادرهای آن از بدنۀ این رژیم خواهد گشت. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرده است که مداخلۀ نظامی در ایران تنها استقرار دموکراسی را در این کشور به تأخیر خواهد انداخت بی آنکه مسألۀ اتمی ایران را نیز حل کند. او راه حل را پشتیبانی جامعۀ جهانی از اپوزیسیون دموکراتیک حکومت ایران دانسته است.


http://www.manoto1.com/ChannelNews/news6800967728


بوسیله اتاق خبر-سردبیر15/12/2011 پنجشنبه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر