۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه

برگردانی تازه از گات ها، سروده های اشو زرتُشت بدست توانای دکتر آبتین ساسانفر



انجمن زرتُشتیان استُکُهلم [1]


 تازه‌ترین برگردان از گات ها، سروده‌های آسمانی اشو زرتشت

 از بهر فرارسیدن سه هزار و هفتسد و پنجاهُمین سال پیام آوری اشو زرتشت مهر اسپنتمان، برگردانی تازه و گرانمایه از گات های اشو زرتشت به دنیای نشر کتاب گام نهاده است که در بسیاری از موردها پاسخگویِ نیاز پژوهندگان و شیفتگانِ آیین راستی است.

دکتر آبتین ساسانفر برگردان هفده هات گات ها را همراه با متن اوستایی و گزارش‌ دستوریِ همه-ی واژگان اوستایی فراهم آورده اند که برآیند سه دهه کار پژوهشی ایشان است. دکتر آبتین ساسانفر که استاد پیشین دانشگاه ملی بوده است با نگرش به متن درست شده-یِ گُلدنر همراه با خامه ای (قلمی) شیوا و نثری روان، بازنویسی سروده های اشو زرتشت را با متن دین دبیره و آوانویسی پارسی انجام داده اند، و برداشتِ خود را از هر سروده نیز آورده اند تا به زیبایی و ماندگاری این شاهکار ادبی افزوده باشند.
درک درست این پژوهشگر از سروده های اشو زرتشت و آشنایی با فرهنگ و فلسفه‌ی وی سبب شده تا برگردانِ تازه-ی گات های اشو زرتشت از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.
دربخشی از پیشگفتار این کتاب نویسنده چنین نگاشته است:« اصول فلسفی و آیین گاتها اگر بدون پیش داوری و بدخواهی بررسی شود، هیچ انسان دادگر و خردمندی نمی تواند با آن ناسازگاری کُند چون چیزی جز راهنمایی به سوی آشتی، سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود
چاپ نخست این کتاب با ۱۲۷۰ رویه در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه، به همت نشر «بهجت» درپاییز سال ۱۳۹۰ خورشیدی که سرآغاز نوروز سال ۳۷۵۰ یکتاپرستی ایرانیان است، درتهران منتشر شده است. ویرایش و بازخوانی این کتاب ارزشمند را نیز موبد کوروش نیکنام انجام داده است که بیگمان به ارزش وجایگاه برگردان شده این کتاب افزوده است.
در آغاز این کتاب، گزارشی خواندنی از پیشینه پژوهش های اوستایی از سوی پژوهشگران اروپایی به چاپ رسیده است که گویای بسیاری از رویدادهای شنیدنی، نانوشته و ناخوانده است.
افزون براین برگردان گاتاها باجلد گالینگور و چرمی ارزنده-ی آن که درقاب جداگانه ای جای گرفته است، با نشان تلاکوب شده‌ از فروهر جلوه‌ زیبا و بیمانندی به خود داده است که برای همه کتابخانه‌ها، استفاده دانشجویان و پژوهشگران، پویندگان راه راستی و به ویژه سفره‌های دینی و نوروزی همکیشان و ایرانیان، ارزش و جلوه مینوی خواهد داشت. سروده های اشو زرتشت، گاتاها را دریابیم و آموزه های آن را در زندگانی به کار گیریم.
برگردانِ ارزنده گاتهای اشو زرتشت را از کتابفروشی مهرافزون تهیه کنید.
همچنین این کتاب را میتوانید از انجمن زرتشتیان استکهلم نیز تهیه کنید. یا برای بارگیری این نَسک در فرمات پی دی اف مهروزانه پیوند زیر را دُنبال کُنید:
  

یاداشت

[1]



گفتگو با دکتر آبتین ساسانفر: بخش نُخست


گفتگو با دکتر آبتین ساسانفر: بخش دوم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر