۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه

خُجسته باد نوروزي


اُستاد فريدون جنيدي


اَنَغر رَئوچَنگه؛‌ روشني بي پايان
جان جهان را فراگرفت . . .
تيرگي ها، از پس يكديگر
در روشني بي پايان فروريختند
و تيرگي، از جانشان برفت
ستاره پر فروغ تيشتر
از سوي خراسان
از فرازِ درياي فراخكرت
به سرتاسر كشتزارهاي جهان روشني افكند
آبخيزهاي خُرد و بزرگ
جان درياها را فراگرفتند
و سرودخوان و جان افشان
روشنايي را تا ژرفاي جان
فرو بردند . . .و به آسمان رفتند
جان ابرها را، درخش فراگرفت
و سرشك سرشك
بر روي كشتزارهاي هفت كشور جهان
فروريختند
و سرتاسر جهان را
گل و شبنم
و خيزش و جنبش
و رويش و بالش
فروگرفت.
و گردونهء مهر
با غرش ابر
و با سرشگ و سرود
و رويش و جنبش
و لبخند گل
بسوي خوان نوروزي ايران
روان گشت

نوروز ايران بر شما خجسته باد
فريدون جنيدي
بنياد نيشابور نوروز 3750 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر