۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

نيايش سال نو برگرفته از سُخنرانی مهندس كورش زعيم در نوروز 1388 در پاسارگاد

ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی تا در تاریکی و ایستاییِ ذهن تو تصور تنهایی کنم،
اي تويي كه شير وجود من را در قفس موشان زنداني كردي،
اي تويي كه آهن اراده-یِ من را با سنگِ خارة خود مي ترساني،
و پرچم زيباي سه رنگين من را دستار كردي.
بدان که من ايرانيم!
من ذهن مردة تو را چنان با جنبش آزادگی خود تکان خواهم داد تا زنده و پویا گردد.
من دلِ تاریکِ تو را با فرهنگِ جهان بین ایرانیم چنان روشن خواهم کرد، تا از تاریکخانه خود بیرون آیی.
تو تاریکی اندیشه خود را بر من تحمیل کردی،
تو خشونتِ فرهنگِ خود را بر من روا داشتي،
تو دارايي من را بردي و در خواري و ناتواني رَهايم كردي،
ولی من تو را سرانجام به روشنایی ایرانی بودن خواهم کشاند،
 من ستم تو را با مهربانی خود درهم خواهم شکست.
من ایرانی تا تو را انسان نکنم از پای نخواهم نشست،
و لذت و افتخار ایرانی بودن را به تو خواهم چشاند،
تا هرگز نخواهي آنچه هستي باشي! 

نوروز 1391 را چون پگاه روزي نو شادباش مي گويم
 سال نو را با این امید آغاز می کنیم که براي ایران عزیزمان سرانجامی امیدبخش در افق مشاهده خواهيم كرد. از سرخي آتشين افق فردا نهراسيم كه برآمدن خورشيد و روزي نو را كه آنگاه نوروز ما ايرانيان خواهد بود نويد مي دهد. آینده اي نیک برای ملت ایران، و براي اين آينده نيك هزينه سنگين پرداختن ارزان است.
 ما ملت نیک خواهی هستیم و وقتي بر سرپاي خود بايستيم، ثابت خواهيم کرد که نيك خواهي ما همه گير است. براي آنان كه بد كرده اند بخشاینده و مهربان خواهيم بود. ملت ایران همه را خواهد بخشایید، زيرا به توان همه براي بازسازي ميهن نياز خواهد داشت. ملت گمراهانی را که برای نشان دادن ناخشنودي خود قصد اقدام علیه تمامیت مقدس ارضی کشور را دارند نيز خواهد بخشایید و حقوق برابر همه افراد را تضمین خواهد کرد. اميدوارم اين گمراهان قدرت بازدارندگي و اراده ملت ايران را دست كم نگيرند كه در آب گل آلود ايران غرق مي توان شد ولي ماهي نتوان گرفت. ملت ایران شایستگی همه افراد را بي توجه به باورها و وابستگی ها، برای اداره و پيشرفت کشور به کار خواهد گرفت. ملت ایران همه کشورهایی را که در گذشته علیه ایران اقدام کرده اند يا مترصد اقدام هستند خواهد بخشایید و با همه دوستی خواهد کرد. ملت ایران با وجود قدرتمندي خود، كه بيشتر هم خواهد شد، نشان خواهد داد که در بزرگی و مهراندیشی همتا ندارد.


كورش زعيم
فروردين 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر