۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

نامه-ی سرگُشاده-ی کمیته-ی گزارشگران به بنیامین ناتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی کُمیته-ی گُزارشگران


این بیانیه ی مشترک زمانی خطاب به این دوشخصیت برجسته ی سیاسی به رشته ی تحریر در می آید که واشنگتون پست به گرمی از درخواست منطقی رضا پهلوی از دولت اسرائیل استقبال می کند و تمامی خبرگزاریهای بین المللی در امریکا و اروپا اینگونه موضع گیری سیاسی رضا پهلوی را با اندیشه ی عمیق سیاسی ارزیابی نموده اند.

متن بیانیه مشترک به شرح زیر است

بخش نخست خطاب به بنامین ناتانیاهو:
جناب آقای ناتانیاهو بدون هیچ تردیدی امروز دولت اسرائیل و تمامی توانمندیهای این دولت از لحاظ نظامی از یکسو و نیز رسانه های افشاگر این کشور از سوی دیگر به گونه ای بزرگترین واهمه را برای رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. ما بر این باور هستیم که تواناییهای اسرائیل برای نابودی رژیم ایران میتواند به دو صورت عمل کند: ویرانگر یا سازنده. حمله-ی اسرائیل به ایران با تجهیزات نظامی نه تنها برای خود اسرائیل می تواند مشکلاتی را در آینده ایجاد کند و نفرت مردم اسرائیل را از چنین عملکردی موجب شود، بلکه بر این باور هستیم که امنیت منطقه را نیز برهم خواهد زد؛ و افزون بر ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه و افزایش فعالیتهای تروریستی رژیم، اینگونه تصمیم گیری حتی میتواند به کشته شدن بسیاری از کودکان و زنان بی دفاع ایرانی بینجامد. همین امر در آینده موجب خواهد شد که دیدگاهِ ملت ایران به دولت اسرائیل به دیدگاهی شک برانگیز تبدیل شود. اما اگر دولت اسرائیل بخواهد به صورت سازنده در عرصه ی عمل حضور خود را به اثبات برساند، این دولت میتواند با حمایتهای گوناگون از مخالفین رژیم در سرنگونی این نظام غیردموکراتیک موثر واقع شود. بدون هیچ تردیدی آنقدر مخالف در داخل و خارج از ایران وجود دارند که هم اسرائیل و هم ایالت متحده ی امریکا و هم اتحادیه ی اروپا می توانند با حمایت از این مخالفین ایرانی برای انهدام حاکمیت وقت ایران گامهای اساسی را بردارند. گزارشگران پناهجو در ترکیه و کمیته-ی مرکزی گزارشگران در این کشور که توسط خبرنگارانِ پناهنده و فعالین سیاسی ومطبوعاتی و ... ایجاد شده است و به صورت محرمانه فعالیتهای خود را همسو با سندیکاهای اسرائیل و آلمان دنبال می کند، پیشاپیش حمایت خود را از ایده-ی شاهزاده رضا پهلوی (شخصیت سیاسی مخالف رژیم ایران) نشان می دهد. ما خطاب به جناب آقای بنیامین ناتانیاهو و دیگر مقامات ارشد دولت اسرائیل، امریکا، فرانسه و انگلستان و دیگر دولتهای اروپایی اعلام میکنیم از هم اکنون آمادگی و حمایت خود را هم از دولت اسرائیل ودیگر دولتهای مقتدر جهان اعلام می نماییم و از دولت مقتدر اسرائیل می خواهیم به جای آنکه مستقیما با حمله ی نظامی برای سرنگونی رژیم ایران اقدام کند با حمایت از مخالفان رژیم در خارج و داخل کشور این هدف ارزشمند را دنبال نماید تا بدین صورت خاورمیانه از چنگال ویروس جمهوری اسلامی ایران رهایی پیدا کند.

بخش دوم خطاب به شاهزاده رضاپهلوی:
جناب آقای رضا پهلوی نخستین تیشه ای که از سوی شما به رژیم ایران وارد آمد زمانی بود که شکایتی را خطاب به رهبر ایران (علی اکبر خامنه یی) تنظیم نمودید و از سوی بسیاری از مخالفان رژیم مورد استقبال قرار گرفت و بسیاری از خبرگزاریهای بین المللی این عمل شما را جسورانه ارزیابی نمودند. هم اکنون در مورد دومین موضع گیری سیاسی شما خطاب به دولت اسرائیل باید به استحضار شما و تمامی مخالفین رژیم ایران برسانیم که چنین اندیشه ی سیاسی می تواند برای آینده-ی ایران وحتی منطقه موثر باشد و ما در کمیته ی مرکزی گزارشگران پناهجو در ترکیه و دیگر همکاران ما در سندیکاهای اسرائیل و آلمان تلاش خواهیم کرد در آینده ای نزدیک چندین نماینده را برای گفت وگو به اسرائیل و آلمان بفرستیم و در همین رابطه با شما آقای رضا پهلوی و دیگر شخصیتهای سیاسی مخالف رژیم ایران جهت براندازی رژیم به رایزنی خواهیم پرداخت. در پایان بار دیگر از دیدگاه سیاسی شما خطاب به دولت اسرائیل حمایت می کنیم. و ما هم بر این باور هستیم که شیوه-ی سرنگونی ویروس جمهوری اسلامی ایران به کُمکِ مخالفین ایرانی در خارج و داخل ایران بسی منطقی تر و نتیجه بخش تر از حمله ی نظامی اسرائیل به خاک ایران است.

 درخواست فوری از تمامی ایرانیان متعهد:
 از تمامی ایرانیان متعهد و مترجمین خبره ی کشورمان می خواهیم تا در اسرع وقت متن دقیق این بیانیه ی مهم را به زبانهای انگلیسی /فرانسوی / آلمانی وزبان رسمی کشور اسرائیل ترجمه کنند ونسخه ی از این بیانیه را ظرف مدت 24 ساعت به دست بنیامین ناتانیاهو مقام ارشد اسرائیلی ورئیس دولت امریکا (باراک اوباما) ونیکولاس سارکوزی (رئیس جمهور فرانسه )برسانند.
با سپاس فراوان

با سپاس فراوان از بنیامین ناتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی
کمیته ی مرکزی گزارشگران پناهجو در ترکیه

تاریخ تنظیم بیانیه :جمعه 13 آوریل2012۱ نظر:

 1. مخواهم تحلیلی شخصی که متواند واقعیتی خطرناک و ضدمیهنی در ایران باشد را بازگو کنم و آن نفوذ پانتورکیسم در بدنه و ساختار نظام فعلی ایرانست! متاسفانه آنان با استفاده از نفوذ خود در صدد پیشبرد اهداف تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه هستند. از شواهد جنین بر میاید که این نفوذ از زامان دولت خاتمی بیشتر شده.

  همان طور که میدانید قبل از دولت خاتمی (1376) استان اردبیل (1372) تصویب شد ولی متاسفانه عامدا و ندانسته در نامگذاری آن بیتدبیری شد (میتوانست اردبیل آذربایجان یا آذربایجان شرقی نامیده شود(؟!)) و در نظر مردم آذربایجان برخی چنین وانمود کردند که هویتزدائی صورت پذیرفته
  ارسال بعدی...

  و پانترکیستها و شبیه آنها با نفوذ در جریان خاتمی ضمن فعالیت گسترده مراکز فرهنگی و دانشگاهی، درصدد انتقامگیری برآمدند! و بدین منظور با سوءاستفاده ابهامات قانونی، یکشبه طبس از خراسان جدا و به یزد میپیوندد! و این داستان توسعه ارضی منطقه کویری یزد بر خلاف رویکرد و جریان تقسیمات کشوری پرسش برانگیزست(؟!) و با تجزیه طبس خراسان و الحاق آن به یزد این استان که در واقع بخشی اش جزو اصفهان و بخشی دیگر جزو کرمان بوده ناگهان دوبرابر میشود!
  تجزیه هویت نامی نواحی کهن-نام ایرانی همجون خراسان و آذربایجان در برابر نامهای جغرافیایی همچون یزد در راستای تحقیر هویت ایرانی میدانم(؟!)
  در حالیکه ناحیه گرگان نامهای باستانی در ادبیات ایران دارد -بخشی از- دَهِستان نامبردهشده:
  فردوسی: دهستان و گرگان و آن بوم و بر
  دَهستان شامل استانهای امروز خراسان شمالی و گلستان و بخشهائی از نقاط دیگر خراسان و ترکمنستان میشده
  نام استان گلستان یک هویتزدایی آشکارست! در حالیکه میشد آن را دهستان غربی خراسان یا ترکیبی وحدتبخش هویتی همچون تبرستان و دهستان خراسان، مثل سیستان و بلوچستان تا حق هویتی و تاریخی همه ایرانیان محفوظ بماند و بعد اختصارنام
  ادامه...

  ...پس از دولت خاتمی، نفوذ پانترک و مشکوکها در دولت بعدی ادامه و نشانه اش در حرف مشکوک وزیرامورخارجه می بینیم و اظهار صالحی در مورد جمعیت 40 درصدی کسانی که در ایران به ترکی صحبت میکنند! البته میتواند این سخن را اینگونه برداشت کرد که 40 درصد ایرانیان میتوانند به گونه هایی از ترک صحبت کنند و نزدیک بواقعیت میتواند باشد اگر نواحی تکثر ترکزبان در نطر بگیریم که ممکن ست غیرترکزبانان هنگام مبادلات اجتماعی و اقتصادی از لهجات محلی ترکی استفاده کنند! و شاید سرجمع کسانی میتوانند ترکی صحبت کنند به نزدیک 40 درصد برسد! ولی سؤال اینجاست شخصیت رسمی همچون وزیرامورخارجه ایران براساس کدام آماری چنین ادعایی میکند (؟) توگویی برای خوشایند طرف ترکیه یی بوده که اینگونه پانترک را ذوق زده کرده(؟)!
  http://www.qirmiz.com/hot-topic/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/

  پاسخحذف