۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

پیامی به حضرت آیت الله العظمی سیستانی

با سلام و آرزوی تندرستی برای حضرت آیت الله العظمی سیستانی،
ما ایرانیان افتخار داشتن مراجع تقلیدِ فرزانه و آیت الله های بُزرگواری چون شما را داریم که همیشه در تنگناهای تاریخی و آشفتگی های اجتمایی، پرچمدار جُنبش های آزادیخواهی مردم ایران بوده اند و با رهنمودهای خردمندانۀِ خود گرفتاری های مردم را گشوده اند و زندگی را برای باورمندان به مذهب شیعه، گوارا کرده اند.
نزدیک به 13 قرن است که شیعیان در مکتب شهادتِ امام حسین (ع) درس قیام و پایداری در برابر ظلم را فراگرفته اند و برای تازه کردن پیمان خود با سرور شهیدان هر سال حماسه عاشورا را گرامی میدارند.
همانگونه که در جریان هستید در روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به پیروان ِسرور شهیدان امام حسین (ع)، ظلم و جفای بُزرگی شده است، و حکومتی که خود را اسلامی و ره رویِ راه امام حسین (ع) میداند، بجای نگهبانی از رای مردم با سواستفاده از اعتماد و شرم آنها رای آنها را بنام کسی دیگر مصادره میکند و همزمان پاسخ اعتراض های آرام و مدنی آنها را با گلوله های آتشین و خنجر و چاقوهای قصابی میدهد. در اینجا شیعیان ایران شرایط خود را با شرایط سرور خود امام حسین (ع) در 13 قرن پیش می سنجند و با آموزش های فراگرفته از مولای یشان سکوت و خاموشی در برابر ظلمی که به آنها رفته است را، با عمل و فعل ستمکار، یکی میدانند. از اینرو آنها نمیخواهند در برابر این بیدادی که بر آنها رفته است پیش از این سکوت کنند، و میخواهند درس قیام بر علیه ظلم را امروز به عمل در آورند و از شما بُزرگواران که عاشورا را سمبل مبارزه با بیداد میدانید، انتظار دارند که در این مبارزه حق علیه باطل همچنان مانند گذشته در کنار آنها باشید و آنها را تنها نگذارید.
جناب آیت الله سیستانی،
ایرانیان 13 قرن است که به شیعه بودن خود افتخار میکنند، و این باند کودتاچی نمی تواند با بیدادی که به نام اسلام به مردم ِمظلوم ایران روامیدارد، به این سادگی در باور مردم شیعه ایران شک و شبهه ایجاد کند. ولی مردم از شما انتظار دارند که بیش از این خاموش نمانید و با شکستن دیوار سکوت به صف اعتراضی مردمی که به آنها جفا رفته است، به پیوندید و اعتماد مردم ایران به روحانیت شیعه را که در دو دهه پیش قربانی ِسواستفاده و ابزارگشتگی برای سیاست ورزی هایِ آیت الله خامنه ای شده است، دو باره زنده و تازه کنید.
پرونده آیت الله خامنه ای در این کشور با نقش رهبری ایکه او در کودتای خونین علیه مردم مظلوم ایران داشت، دیگر بسته شده است، و او به تاریخ پیوسته است؛ ولی با این وجود مردم ایران اعتماد خود را به شما از دست نداده اند. از شما خواهش میکنم با پیوستن به صف مردم و پیروی از منش سرور شهیدان امام حسین (ع) از عدالت پشتیبانی کنید، و با اینکار مانع از تعبیر خواب پلیدی شوید که آیت الله خامنه ای برای روحانیت شیعه در ایران دیده است؛ کابوسی که میخواهد آیندۀِ پرافتخار روحانیت شیعه در این کشور را قربانی بلندپروازی هایِ کوردلانه و بیدادگرانۀِ خود کند.

از خداوند یکتا آرزوی تندرستی و زندگی دراز برای شما دارم
دوستدار شما
خشایار رخسانی
‏چهار شنبه‏، 2009‏/07‏/01

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر