۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

دکتر سروش از مراجع دینی خواست تا علیه دولت غاصب موضع گیری کنندبنام خدا
باز این چه ابر بود که مارا فروگرفت تنها نه من، گرفتگی عالمست این
یکدم نگاه کن که چه برباد میدهی چندین هزار امید بنی آدمست این
چندین هزار امید بنی آدم را برباد دادند وقومی را داغدیده ودردمند کردند وپای اهانت برشعور و غرور شان نهادند ودست خیانت درصندوق امانت شان بردند و با نیرنگ و فریب، باطلی را بجای حق نشاندند تا دوباره عزت وکرامت را پایمال جهالت کند و نام را به ننگ بفروشد و فرومایگان را بر کرسی ریاست بنشاند و دروغ ودغل درکار مدیریت کند وخرافه بگسترد و سفاهت بپرورد و از چاههای نفت بردارد و در چاههای جمکران بریزد و آزادی را خفه کند وآگاهی را بکشد واستبداد دینی و قراءت فاشیستی از دین را قوام بخشد ودیانت را ملعبه دست سیاست کند و سرهنگان را بر فرهنگ بگمارد وفرهنگیان را بدست سرهنگان بسپارد و دست تطاول درحقوق مردم دراز کند و پشت به قبله حقیقت، بسوی خدای خدیعت نماز کند.
هیچ چیز مهیب تر از زخمی کردن غرور یک قوم نیست. سرمایه اعتماد شان را ستاندن و آب دهان برویشان افکندن. پلیدی و بیشرمی ازین بیشتر نمیشود. آدمیان دزدی ودغلی را تحمل میکنند اما اهانت مکرر به عزت وکرامت شان را هرگز.
اینک روح مجروح و غرور رنجور ایرانیان بجوش آمده است وتا ننگ آن خیانت زدوده نشود وتا غاصبان بدست عدالت سپرده نشوند التهابشان فرو نمی نشیند.
والبته جای هیچ نومیدی نیست،" که بد بخاطر امیدوار ما نرسد". اجتماع هزار در هزار زنان و مردان حق جو و مطالبه گر پنجره های امید را برتاریخ آینده ما گشوده است و نوید گشایش بکار فروبسته ما میدهد. اسم اعظم بکند کار خود ایدل خوشباش
که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود
بحقیقت اسم اعظم، شما حق جویانید که دیو تیره بختی را از تخت سلیمان بزیر میکشید وباعصای موسوی، دولت فرعونی وشعبده سامری را به دونیم میزنید وحکومت ارعاب وتزویر وچماق ونفاق را بافریادهای جگرشکافتان درهم میشکنید.
استبداد دینی غرور و شعور شما را به تمسخر و توهین گرفته است و خشم مقدس شما خاموش نمی نشیند تا امانت حق و رای را ازغاصبان خاین بستاند و به کاردانان امین بسپارد. نقد، تقوایِ سیاست است و حق جویی فضیلتِ دوران ِماست و شما این فضیلت را فرو نمی نهید. همت پاکان دوعالم وبخشایش ارواح مکرم باشماست،"با همه کروبیان عالم بالا".
درین معرکه حق و باطل وجنایت و شهادت آیا مشایخ و مراجع عظام احساس تکلیف نمیکنند که با قلمی و قدمی "بازار ساحری وناموس سامری و قلب ستمگری" را بشکنند؟
شمس و قمر این حرکت یعنی آقایان موسوی و کروبی نیز نیک میدانند که"صحبت حکام ظلمت شب یلداست" و بر در ارباب بی مروت دنیا نشستن که:
"خواجه کی بدرآید" شرط خردورزی و سیاست ورزی نیست. به سواد اعظم روآورند که اسم اعظم درآنجاست."نور ز خورشید خواه بو که برآید".
اینک که فساد و خیانت، ظاهر و عریان از پرده بدر افتاده است من هم در پایان نصیحتی از زبان بابا طاهر عریان برای حاکمان دارم: مکن کاری که برپا سنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو چو فردا نومه خونون نومه خونند تو نومه خود ببینی ننگت آیو در توبه هنوز بازست. آب رفته را بجوی باز گردانید. قرعه فال بنام شما زده اند و امانتی را که آسمان نتوانست کشید برشانه های شما نهاده اند. به عهد امانت وفاکنید ودر زمره جهولان و ظلومان منشینید.
حقا کزین غمان برسد مژده امان گرسالکی بعهد امانت وفا کند عبدالکریم سروش
خرداد 1388

۲ نظر:

  1. دوست عزیز من اکانت بالاترین ندارم اونجا یه پیشنهادی بود برای ایجاد یک سایت مرکزی - من یه سایت ایجاد کردم وهمه جور امکانات برای ان حاضرم ایجاد کنم ولی استقبال خوبی نشد- من تمام وقتم رو میزارم رو این سایت- فقط بخاطر مسایل امنیتی جرات نکردم انرا از داخل ایران رجیستر کنم - ما به همه فکرها و تخصصها نیاز داریم تا جلوی دیکتاتوری را بگیریم - باید یه مرکز اینترنتی داشته باشیم- یه ایرانی مقیم خارج با هزینه ناچیز این سایت رو ثبت کنه من و بقیه دوستان اونو مدیریت میکنیم.اگه موافقید به هر نحو ممکن با من همکاری کنید و اگه در بالاترین اکانت دارید اینو مطرح کنید.آدرس http://mowj.gofreeserve.com

    پاسخحذف