۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

پیشنهادی برای رستاخیز یکم مهرخشایار رُخسانی

گروه عقاب به رهبری سرلشکر مهدی روحانی و جنبش ایرانبانان به رهبری بهرام آبتین درهال فراهم آوری یک خیزش سراسری در روز یکم مهر برای برچیدن حکومت اشغالگر اسلامی هَستند. برای پیش بردن کامگارانه-ی (موفقیت آمیز) این خیزش هر پیشنهاد سازنده میتواند نقش بسیار مهمی در پیروزی این رستاخیز داشته باشد.
در این راستا دیشب یک شنونده-ی برنامه-ی رادیویی «سدای ایران» پیشنهاد خوبی را به آزادیخواهان داد. او گفت:«از آنجا که حکومت اسلامی از برپایی هسته های نخستین گردهمایی ها پیشگیری میکند، این هسته ها باید در درون جایگاه ها یا خانه هایی برپا شوند که جادار هَستند و برای نمونه بتوانند 2000 تن را در خود جای دهند. اگر این 2000 تن باهم به خیابان ببایند، آنگاه برای اراذل و اوباش حکومتی دشوار خواهد بود که بخواهند این هسته را ازهم بپاشانند، زیر با پیوستن هسته های نو که دارای همین شمار از توده مردم هستند، به هسته های پیشین، بر خیزآب (سیل) مردم افزوده خواهد شد و خیابان ها بدست مردم خواهند افتاد».
ولی نهاده-ی (موضوع) مهم این است که حکومت اسلامی برای ماندن آماده است که از میان دریایی از خون مردم ایران گذر کُند. اکنون مردمی که با دستان تُهی به خیابان ها میروند باید خود را برای نمایشنامه ها و رویدادهایِ ناگهانی و به دور از چشمداشت (انتظار) آماده سازند، هتا نمایشنامه های غم انگیز و دردناک. از آنجا که با آزمون 22 خرداد سال 88 روشن است که تنها با آرنگ (شعار) دادن و بودگی میلیونی مردم در خیابان ها این حکومت اشغالگر کنار نخواهد رفت، پس مردم باید برنامه-ی تازه ای را برای پایین کشاندن آخوندها از قدرت داشته باشند. و از آنجا که بهترین پدافند، آفند است، چه بهتر که مردم برای گشودن درب زندان ها و فروگیری بُنگاه دروغ پراکنی صدا و سیما، خودشان را از پیش با هر ابزاری که بدست میآوند، آماده سازند
با آزمونی که ما از لیبی داریم، میبینیم که پس از شش ماه نبردِ درون شهری و دو هفته پس از سرنگونی معمر قذافی، نیروهای وفادار به او هنوز دارند ایستادگی نشان میدهند. در نهشی (وضعی) که حکومت اسلامی از دستگاه سرکوبگر بزرگتر و اراذل و اوباش بیشتری در سنجش با معمر قذافی برخوردار است، بسیار دشوار خواهد بود که حکومت اسلامی یک شبه سرنگون شود. و اگر مردم نتوانند یک شبه کار این حکومت اشغالگر را به پایان برسانند، و به خانه هایشان بازگردند، حکومت خواهد توانست با پاتک ها (ضد حمله ها) و یورش های شبانه به خانه های آزادیخواهانی روی بیاورد که شناسایی کرده است.
باید امیدوار باشیم که هم میهنان آذری و کرد و بلوچ ما، در این روز سرنوشت سار کوشا در رستاخیز یکم مهر بهُماسند (شرکت کُنند) و هم میهنانشان را در شهرها و استان های دیگر تنها نگذارند و برای آزادی خودشان و همه-ی مردم ایران به جنبش سراسری آزادیخواهی مردم ایران بپیوندند.
ایدون باد
یک شنبه، 27 شهریور 3749 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر