۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

پیام به شاهزاده رضا پهلوی


درود به شاهزاده رضا پهلوی،


با سپاس از پیام اندیشه مند شما به مردم ایران [1]. تماس هایِ تازه و پیوسته-ی شما با مردم ایران را من به شگون نیک میگیرم و آنرا آغازگر فصلی نو در مبارزه آزادیخواهی مردم ایران میپندارم. پیشنهاد شما در راستایِ همکاری ایرانیان دمکرات و آزاده باهمدیگر برای رهایی کشور بر محور جدایی دین از حکومت و پاسداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر، میتواند بهترین راهبُرد و استراتژی برای همکاری ایرانیان میهندوست در مبارزه برای آزادی ایران از سه دهه نکبت حکومت اسلامی باشد.


پیشنهاد من به شما این است که در شرایطی که شعله هایِ جنبش سبز به دلیل واپس نشینی رهبران نمادین آن بویژه میر حسین موسوی به خاموشی گراییده است، وجود شخص آزاده، خوش نام و پُرآوازه ای چون شما میتواند با حضور کوشای خودش در سپهر سیاسی ایران، این تُهیگی را پُر سازد و روان و جان تازه ای به پیکر جنبش آزادیخواهی مردم ایران ببخشد. از شما خواهش میکنم که از راه یک کانال تلوزیونی پیوند خودتان را بگونه هفتگی با جوانان ایرانی درون و برونمرز برپا نگهدارید و با آنها گفتگو کنید. هم اکنون بختی بدست آمده است که شما میتوانید در به پویش درآوردن جنبش آزادیخواهی مردم ایران نقش کلیدی بازی کنید. بیگمان این گفتگوهایِ هفتگی و تلوزیونی شور و هیجان تازه ای به جوانان خواهد بخشید و امیدهای تازه ای را در آنها زنده خواهد کرد. از میان این گفتگو ها با هم میهنان درون و برونمرز، میتوانند بهترین پیشنهادها و راهکارها برای ادامه-یِ یک مبارزه-یِ هماهنگ، فراگیر و پیروزمندانه همانند ایستادگی مدنی بدست آیند.


با ارجمندی


خشایار رخسانییاداشت:


[1] http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?persian&article=473


فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر