۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

آشنایی با دو نَسکِ (کتاب) پژوهشی بسیار مهم


خشایار رخسانی

نسک های (کتاب های) مهمی در جهان وجود دارند که هر آدم فرهیخته دوست دارد آنها را بخواند، ولی زمان آنرا پیدا نمیکند. با اینهمه در میان آنها برخی از نسک ها به اندازه ای از کرامندی (اهمیت) برخوردارند که اگر خوانده نشوند، آدم از گُذشتهنگاری، کیستی و هویت میهنی خودش ناآگاه خواهد ماند. دو نسک (کتاب) پژوهشی و سودمندی که هر ایرانی میهندوست باید برای آشنا شدن با راستینگی هایِ (واقعیت هایِ) تاریخ کشورش و ازبهر پی بردن به کیستی میهنی خودش بخواند، نسک (کتاب) «دو قرن سکوت» نوشته-یِ شادروان دکتر عبدالحسین زرینکوب [1] و نسک «تولدی دیگر» نوشته-ی شادروان دکتر شجاع الدین شفا است [2]. با خواندن این نسک های ارزشمند، ایرانیانی که برای سده ها در ناآگاهی و تاریکی نگهداشته شده اند، به فرهود (حقیقت) تلخ لشکرکشی سپاهیان اسلام به ایران پی خواهند بُرد، آن لشکرکشی هایی که پیشوایانِ اسلام بهانه-ی صدور دین تازه شان به ایران کرده بودند، با آنکه در قرآن آیه های پُرشماری به روشنی گُوشزد میکنند که:« قرآن از اینرو به زبان عربی است که برای عرب ها فرستاده شده است و تا عرب ها آن را دریابند، همانگونه که خدا برای هر ملتی پیامبرانی را به زبان خودشان فرستاده است». این دو نسک پژوهشی زنگ بیداری برای مردمی است که پس از چهارده سده هنوز درخوابند و نمیدانند که چه کلاه گُشادی بر سرشان کرده اند و اینکه هدف تازش سپاهیان اسلام به ایران نه گسترش دین تازه و نه برادری و برابری بوده است، ونکه (بلکه) هدف چیره کردن فرمانروایی عرب بر کشورهای همسایه و غارت گنج های ایران و برده کردن مردم آزاده و خُداپرست این کشور بوده است؛ و چه نامردمی ها، ستم ها و جَنوری هایی (جنایت هایی) که آنها بر سر نیاکانِ ما نیاوردند. تراژدی کُمدی در تاریخ این کشور این است که امروز مردم ایران بجای سوگواری و نشاندان همدردی با نیاکانشان که کُرپانی (قربانی) زیاده خواهی، ناجوانمردی و دست درازی پیشوایان دین اسلام به این کشور گشته اند، آنها پیشوایان ویهزَک (متجاوز) و ستمگر تازی را اَشوکان (مقدسان) خود کرده اند و با پاشیدن خاک یا زدن دشنه و زنجیر بر سر و چهره-ی خودشان، برای مرگ این تازیان سوگواری میکنند و یا برای گرامی داشتِ آنها اقتصاد کشور را برای نیمی از سال ازکار میاندازند، زیرا که مردم ایران از خودبیگانه شده اند و با تاریخ و گذشتهنگاریِ کشورشان آشنایی ندارند


چنانچه شما به خواندن دیگر نسک های مَهین (مهم) پارسی دلبستگی داشته باشید، میتوانید از وبگاه نسک های پارسی دیدن کُنید [3].

یاداشت ها:

[1] http://www.derafsh-kaviyani.com/books/2gharnsokot.pdf

[2] http://www.derafsh-kaviyani.com/books/tavalodidigar.pdf

[3] http://sites.google.com/site/persianbooks/
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر