۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

پیش به سوی سازماندهی جَنبش سبزهایِ گیتیگرا (سکولار)


خشایار رخسانی

چکیده:


سبزجامگانی که خواهان نهادینه شدن یک ساختار مردمسالار بر پایه-ی جدایی دین از دولت هَستند، باید که جدایی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از بدنه-یِ جنبش را به شُگون (فال) نیک بگیرند و برایِ ادامه-یِ راه جنبش سبزها، خودشان را سازماندهی کنند. برای این سازماندهی پنجاه تن از سبزهایِ سکولار با بیرون دادن یک آگاهینامه، که کمینه ای از خواست های دمکراتیکِ جُنبش را بازتاب میدهدَ، گام نُخست را برداشته اند.


سرآغاز

سبزجامگان و آزادیخواهان! جُنبش سبزها اگر چه در هشت ماه پیش با پرسش «رای من کجاست» آغازید، ولی بر هیچکس پنهان نیست، که جنبش سبزها از همان روزهای نخست خواستار بجاآروده شدن آرزوهایِ روی هم انباشته شده و پاسخ داده نشده-یِ مردم ایران در سه دهه پیش بود، آرزوهایی همچون نهادینه شدن یک ساختار مردمسالار در کشور، برپایه-یِ جدایی دین از دولت. در هشت ماه گذشته شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی یار و همراه جنبش بودند، با آنکه آنها بویژه موسوی بگونه-یِ روشن از مرزبندی های خودش با بدنه-یِ جنبش سخن گفته بود که بر پایه-یِ آن او خواهان همین «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» بود، ولی از آنجا که کروبی و موسوی همچون بدنه-یِ جنبش از راهبُرد انبازی (استراتژی مشترکی) پیروی میکردند که همانا سرنگونی دولت کودتا و پایین کشیدن خامنه ای از تخت خلافت بود، بدنه-ی جنبش خودش را با آنها در یک همایه (ائتلاف) نانوشته همبسته کرد. ولی همکنون پس از هشت ماه همکاری ، زمزمه هایِ جدایی شنیده میشوند. همانگونه که میدانید میرحسین موسوی در آگاهینامه 17 خود و مهدی کروبی امروز دولت کودتا را پذیرفتند. آنها با این ودایش (تصمیم) سرنوشت خودشان را در جنبش و دیدگاهشان را در باره-یِ آن روشن کردند. کروبی و موسوی سزاواری کار خود را در این یافتند که با پذیرفتن دولت احمدی نژاد از جنبش جدا شوند. با آنکه ما از کنارگیری مهدی کروبی و میرحسین موسوی از بدنه-ی ِجنبش سبزها، افسوس میخوریم، ولی کمک هایِ آنها به جنبش را فراموش نمی کنیم، که جنبش سبزها تنها در پناه گوشه-یِ اََرمَندی (امنی) یا حیاط خلوتی که این بزرگواران توانسته بودند فراهم آورند، توانست زنده بماند و بُرنا شود. اکنون زمان آن فرارسیده است تا نیروهای سبز گیتیگرا (سکولار) این دگرگونی در جنبش را غنیمت بشمارند و برای ادامه-یِ راه جنبش به سازماندهی خود روی بیاورند تا بتوانند در آینده-یِ نزدیک از میان این سازماندهی یک ستادِ رهبری را برایِ جنبش برپا سازند. در پیوند با این هدف، در روزهایِ پیش، بیش از پنجاه تن از فرهیختگان و کُنشگران سیاسی گیتیگرا (سکولار) و هوادار جنبش سبزها برای سازماندهی نیروهای سکولار ِدرون جنبش، آگاهینامه ای را بیرون دادند که در آن کمینه ای از خواست هایِ دمکراتیک جنبش سبزها بازتاب داده شده اند. با این پیام از همه-ی نیروهایِ گیتیگرا و هواداران جنبش سبزها درخواست میشود که برای سازماندهی خود و توانمند کردن جنبش از وبگاهی که با همین هدف گشوده شده است، بازدید کنند و با دَستَیندن (امضا کردن) آگاهینامه-ی سبزهایِ سکولار، از جنبش سبزهایِ سکولار پشتیبانی کنند و با دیدگاه ها و اندیشه های نوی خود این جنش را پُرمایه سازند
http://www.seculargreens.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر