۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

راهکاری برای پیشگیری از آسیب های جانی زلزله در ایران


خشایار رخسانی


ایرانیان میهن پرست! زلزله-یِ خانمان برانداری که در هاییتی جان نزدیک به 200 هزار تن از شهروندان این کشور را گرفت یک رویدادِ دردآور و غم انگیزی ست که هر روز میتواند در ایران پیش بیاید. با چشم بستن بر این راستینگی (واقعیت) نخواهیم توانست از رویدادِ زلزله در ایران پیشگیری کنیم، ولی میتوانیم با فَرآهم آوری و آماده سازیِ شهرها برای رو در روی شدن با این پیشآمد، از شمار بالایِ مرگ و میر هایِ گمانپذیر بکاهیم. در اینجا، نُخست انجام اینکار از خویشکاری هایِ (وظیفه-ی هایِ) مَهَند (مهم) حکومت اسلامی است که با خانه و شهر سازی هایِ نوین که برپایه-یِ بُنپایه های کارشناسانه برنامه ریزی و ساخته شده اند، جان شهروندان ایران را در برابر این رویدادِ مرگبار اَرمَند (ایمن) و آسوده نگهبدارد. ولی همانگونه که همه میدانند، امید بستن به این حکومتِ ستمکار ِانیرانی و پادایرانی (ضد ایرانی) که با مردم ایران بیگانه است، امیدی بیهوده میباشد که بخواهد برایِ مردم در راستای بهبود زندگی آنها و پاسداشت آنها در برابر زلزله، در خانه سازی سرمایه گذاری کند. به زبان دیگر سوای هزاران میلیارد دلاری که که این حکومتِ پادایرانی (ضد ایرانی) و واپسگرا در سه دهه فرمانروایی ننگینش با سرمایه گذاری در برنامه هایِ تروریستی به مردم ایران آسیب زده است، هر دم از اَستی (وجود) گُجسته-ی این چنین حکومتی در ایران برابر خواهد بود با شایش (احتمال) روی دادن آزَرَنگی (مصیبتی) طبیعی، همچون زلزله-یِ هاییتی که در برابر آن مردم ایران بی پَناه و بی دفاع خواهند بود. با رویکرد (توجه) به اینکه بیشتر شهرهای ایران از بهر ناشایندگی (بی لیاقتی) سه دهه حکومت اسلامی از هیچ ایستادگی ای در برابر زلزله هایِ بالایِ 6 ریشتر برخوردار نیستند، و برپایه-یِ اَنگارش (تخمین) کارشناسان زلزله، یک زلزله-ی 6 ریشتری در شهر تهران میتواند بیش از 70 درسدِ شهر را با خاک یکسان و بیش از پنج میلیون شهروندِ تهرانی را کُرپانی (قربانی) کند. برای رهایی و پیشگیری از اینچنین آزَرَنگ هایی (مصیبت هایی) هیچ راهی بجز ساختن خانه هایی که در برابر زلزله ایستادگی میکنند، نیست، و اینکار مَهَند (مهم) تنها از دستِ یک دولتِ میهنی برمیآید که کارمَندَکِ (خدمتگزار) مردم باشد و سرمایه هایِ این کشور را در راه آسایش این مردم بکاربگیرد. از آنجا که حکومت اسلامی برتری را در این میداند که برایِ پایندان کردن (تضمین کردن) ماندگاری ننگینش، میلیاردها دلار سرمایه هایِ نفتی این کشور را هزینه-ی بازسازی لبنان و فلسطین و تروریست های لبنانی و فلسطینی کند تا با فربه کردن این تروریست ها، آنها را بجان مردم ایران بیاندازد، برایِ پایان دادن به این نِهِشت (وضعیت) پُر از پَژمَرگ (خطر)، هیچ راهی بجز سرنگونی حکومت اسلامی نمی ماند. زیر که هر دم از هَستی نکبت بار این حکومت در ایران برابر خواهد بود با بی پناهی و بی دفاعی مردم ایران در برابر زلزله هایِ مرگبار.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر