۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

پیشنهاد به شاهزاده رضا پهلوی در پیوند با کیفرخواست جهانی از علی خامنه ای و آزادی زندانیان سیاسی

خشایار رُخسانی


پیشگفتار:

از آنجا که علی خامنه ای با در دست داشتن جایگاه ولایت مطلقه-ی فقیه، سبب ساز همگی بیدادها و بدبختی هایی است که حکومت اشغالگر او بر مردم ایران روامیدارد، شاهزاده رضا پهلوی کوششی را برای ایراختن (محکوم کردن) علی خامنه ای و پیگرد جهانی او آغازیده اند، اقدامی که سرانجام به آزادی همگی زندانیان سیاسی خواهد فرجامید.  در این پیوند شاهزاده رضا پهلوی پیش نویس متنی را برای فرستادن به فرنشین سازمان ملل و شورای هُده های مردمی (حقوق بشر) سازمان ملل آماده ساخته اند [1]. و همچنین ایشان از همگی  آزادگان  و میهندوستان ایرانی درخواست کمک کرده اند تا پیشهادهای سودمند خودشان را در دسترس همه-ی کوشندگانی بگذارند که میخواهند با این برنامه همکاری کنند. آزادیخواهان میتوانند پیشنهادهای خودشان را در وبگاه خودویژه شان (شخصی شان) بازتاب دهند و سپس به کمک این رمز: 2011HR8712 آنرا در وبگاه «بالاترین» بپخشویند (انتشار دهند).
چنانچه شما دارای شناسه (اکانت) بالاترین نیستید، از این واژه-ی کلیدی (2011HR8712) به نام برچسب در پیشنهادهایی که در این زمینه در وبلاگتان منتشر می کنید، بهره ببرید تا متن شما در سایت گوگل برای همگان جستجو پذیر باشد. دوستانی که دارای شناسه (اکانت) بالاترین می باشند، متن و وبلاگ شما را می توانند در سایت گوگل پیدا کرده و آن را در بالاترین لینک کنند.

سرآغاز

با آرزوی تندرستی و شادباش برای سالروز زایش خجسته-ی شما، میخواستم از شما از بهر پیشکشیدن هنداخ (طرح) کیفرخواست از علی خامنه ای و پیگرد جهانی او، و همچنین کوشش برای آزادی زندانیان سیاسی سپاسگزاری کنم و پیشنهاد های خودم را به آن بیافزایم.
از آنجا که در پیشنویس نامه ای که شما برای فرستادن به فرنشین سازمان ملل و شورای هُده های مردمی (حقوق بشر) سازمان ملل فراهم آورده اید، به شیوه-ی مجازات علی خامنه ای و حکومت اشغالگر او اشاره ای نشده است، برای رسا کردن این نامه، من پیشنهادهای زیر را به آن میافزایم:

1) خودداری از خرید و داد و ستد نفتی با حکومت اشغالگر اسلامی.


2) آروایش (تحریم) جهانی بانک ملی، تا حکومت اسلامی نتواند بهای نفت فروخته شده را از راه هایِ بانکی بدست آورد.


3) بستن شماره های بانکی همه بلندپایگان حکومت اسلامی در برونمرز که CNN بتازگی پخشوده است [2]. و فروگرفتن  میلیون ها دلار از سرمایه های دزدیده شده به سود مردم ایران.


4) خودداری از گفتگو با بلندپایگان حکومت اسلامی وبیرون راندن آنها از کشورهای آزاد جهان.

یادشت ها:

[1]

[2]یکشنبه، هشتم آبان 3749 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر