۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

گفتگوی رسانه ای دکتر حسامی از سکولارهای سبز درباره-ی کُنگره-ی ملی با تلوزیون میهن


گفتگوی رسانه ای دکتر حسامی از «شبکه سکولارهای سبز ایران» با تلوزیون میهن درباره-ی انگیزه-ی بُنیانگزاری یک «مِهَستان میهنی» (کُنگره-ی ملی)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر