۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

فراخوانِ گردهمایی های سراسری برای همبستگی با آذربایجانهم میهنان گرامی! همبستگی با خیزش مردم آذربایجان از بهر واخواهی (اعتراض) به خُشک شدن دریاچه ارومیه را انگیزه-یِ گردهمای ها و آغازی برای یک جُنبش آزادیخواهانه و سراسری مردم ایران کُنیم.


زمان:  شنبه12 شهریور 1390 در تسوی (ساعت): 17
جایگاه در تهران: از میدان امام حسین تا آزادی
در شهرهای بزرگ: میدان های بُنیادین (اصلی) شهرها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر