۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

درخواستِ شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیانِ آزاده
گفتگوی رسانه ای شاهزاده رضا پهلوی با برنامه-ی «صدای اسرائیل» و روزنامه نگاران در هُلند:

شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی در پارلمان هلند در بارۀِ پایمال شدن دادیک (حقوق) شهروندی مردم ایران و نسل کشی ایرانیان بدست حکومت اشغالگر اسلامی و همچنین گفتگو با دادستان دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت او از علی خامنه ای به نام وَهانیک (مُسبب) همه-ی ستم ها و جنایت هایی که دارد در حکومت اسلامی بر مردم ایران روا داشته میشود، به کشور هلند سفر کرده اند. ایشان در یک گفتگوی رسانه ای با رادیوی «صدای اسرائیل» از همگی ایرانیان آزاده درخواست کردند که برای رسیدگی به پروندۀِ جنایی علی خامنه ای در شورای امنیت سازمان ملل، در هرگوشه از جهان که هستند و از هر توانی که دارند بهره ببرند تا شورای امنیت را ناگُزیر به رسیدگی شکایت او از علی خامنه ای کُنند.


گفتگوی رضا پهلوی با علیرضا میبُدی از تلوزیون پارسگزارشی از گفتگوۀِ رسانه ای رضا پهلوی در هُلند


گفتگوی رضا پهلوی با رادیو اسرائیل
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر