۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

نیکولا تسلا بُزرگترین دانشمند و نوآور (مخترع) جهان
خشایار رُخسانی 

نیکولا تسلا بُزگترین دانشمند و نوآور (مُخترع) جهان که باید او را از نو شناخت


نیکولا تسلا آفرینندۀِ بسیاری از نوآوری هایی (اختراع هایی) است که سپس تر به نام دیگران بایگانی و دفترینه شُدند، از پرتوان ایکس گرفته، دستگاه پیشبینی زمین لرزه، رادار، دستگاه های کنترل از راه دور... تا فرآوری (تولید) کَهرُبا (برق) از سلول های خورشیدی. از آنجا که نوآوری های نیکولا تسلا یک سده از زمان خودش جلو تر بودند، حکومت آمریکا بجای پیشوازی از برنامه هایِ نیکولا تسلا و سرمایه گذاری در آنها، او را همانند یک سیج (خطر) برای امنیت آمریکا نگاه میکرد. یک سده پیش او هَنداخ (طرح) رساندن کَهرُبا (برق) به همگی شهرها و روستاهای دور افتادۀِ جهان را پیشنهاد داد که بسیار ارزانتر از برنامۀِ تماس ادیسون بود. درجاییکه تماس ادیسون کَهرُبا (برق) را از راه بکار گرفتن کابل های فراوان و با هزینه سنگین به شهر ها میرساند، که سبب از دست رفتن نیمی از نیروی کَهرُبا میشُد، نیکولا تسلا میتوانست کَهرُبا را بدون کابل و باکمترین هزینه به همگی کاربران در چهارگوشه جهان برساند. در برنامه ای که نیکولا تسلا دُنبال میکرد، او از نیروی الکتریسیته زمین همانند یک دینامو یا ابزار تولید کُنندۀِ نیرو، بهره میبُرد. هَنداخ (طرح) نیکولا تسلا از اینرو در برابر برنامه تماس ادیسون شکست خورد، که سرمایه داران سود بیشتری از سرمایه گذاری در هَنداخ (طرح) ادیسون میبُردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر