۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

سخنرانی کوروش پس از پیروزی بر بابلچکیده:
کوروش بُزُرگ پس از پیروزی بر بابل فرمان به بخشایش همگانی و آزادی همه-ی بندگان را میدهد، او مردم بابل را همانند شهروندان ایرانشهر از هوده های (حقوق) برابر برخوردار میکند؛ از زنان گرفته تا مردان از کودکان گرفته تا کُهنسالان. و فرمان به بازگرداندن همه-ی... آواراگان را به هزینه-ی کشور ایران میدهد که حکومت بابل از کشور خودشان گریزان کرده بود. سخنرانی کوروش پس از 2500 سال از اینرو خواندنی است که میتوان آن را با سخنرانی احمدی نژاد در آیین سوگند خوردنش سنجید و از سنجش این دو سخنرانی شگفت زده شد. آنجا که احمدی نژاد بجای پیام دوستی به مردم ایران میگوید: »سر پَتکارشگران .(اعتراض کنندگان ) را به طاق میکوبم»..
سرآغاز:
ای مردم بابل ما همه بندگان اهورا مزداهستیم…ما نه پیروزیم و نه شکست خورده! ما امروز در سراسر این سرزمین پهناور همگی با هم برابریم…همگی آزادیم…و همگی پاکیم. ما همگی دوستیم ما تنها یک دشمن داریم و دشمن همه ی ما اهریمن است و جز او دیگر سایه ای نیست. ما همگی نوریم…سربازان اهورامزداییم. از این دم من پادشاهی ام را بر این پایه در سراسر این خاک پهناور که به فرمان من است به آگاهی همگان میراسنم. از این پس نام شاهنشاهی ما هخامنشی خواهد بود و این را به یاد پدر بزرگ دلبندم بخشیاز که اندیشه های نیک او به من به رسید به وام میگیرم. ما از این دم اندیشه و دین هر کس را محترم خواهیم دانست. هر کس به دین خودش خواهد پرداخت هر کس نتیجه ی انتخاب خود را خواهد دید. هیچکس حق دست اندازی به هوده-یِ (حقوق) دیگری را ندارد. از این دَم تمام بردگان آزادند. من تمامی گناهکاران را از این دَم بخشیدم هیچکس کُرپانی (قربانی) خشم من نیست. هیچ بابلی از آن چه بوده نترسد این یک بخشایش همگانی است. و زنان بالشاسر که در پَرده سَرای بابل بوده اند از این دَم آزادند سرمایه و دارایی به اندازه-ی بازرگانی ثروتمند به هر یک از شما داده می شود و سپس شما می توانید به هر جای ایران پهناور از هند تا مصر و از توران تا یونان که خواستید بروید.
.شوهر شما مرده و شما ریگ بران (وارث) او هستید داشته های خودویژه-ی (شخصی) خودتان را بردارید و از کاخ خارج شوید. تمامی خزانه ی بالشاسر در میان مردم همین شهر، برابر پخش خواهد شد. میان مرد و زن پیر و جوان و کودک تمایزی نیست. هر کس که در گستره-ی (قلمروی) من به مهر اهورا مزدا زندگی میکند از هوده-یِ (حق) برابر با همه برخوردار است. همه-ی رانده شدگان با هزینه سررشته داری هخامنشی به شهر و کشورشان باز خواهند گشت. و با هزینه ی هخامنشی شهر ها و پرستشگاه هایشان دوباره راه خواهدافتاد. من تا زمانی که همه-ی سخنانم را بجاآورم در این شهر خواهم ماند. آری زمین ورجاوند (مقدس) است…ما نیز یک به یک ورجاوندیم…این اهورا مزداست که مارا ورجاوند آفریده..و ما جهان زیبا را زیبا تر خواهیم کرد برای چنین هدفی همگان کار خواهند کرد…همه به دین و زبان خویش خواهند پرداخت و همه آزاد خواهند بود.
منبع :
www.mashrotenews.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر