۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

ای مُسلمانان! تُف بر دین و آیین تانخشایار رُخسانی
نماگاه گردن زدن یک زن بینوای اندونزی که در عربستان سعودی به بردگی گرفته شده بوده است.


بردگی نوین در عربستان سعودی و کشورهای عربی: زنان کشورهای تهیدست را به بهانه کار به کشورهای عربی میبرند و در آنجا آنها را از هر گونه هُده-ی (حق) شهروندی بی بهره میسازند تا آنها را به کنیزی و بندگی بگیرند. تماشای نماگاهِ گردن زدنِ یک زنِ بینوای اندونزی را که در خانه-ی یک عرب سعودی به کنیزی و بندگی گرفته شده بوده است، به ایرانیان مسلمان پیشنهاد میکنم؛ ایرانیان مُسلمان هتمن این ویدیو را تماشا کُنند، تا از خودشان و باور به دین اهریمنیشان اسلام شرم کُنند. این ویدیو پژواک دهنده-ی رفتار پیشگامان ددمنش اسلام با نیاکان ما در چهارده سده-ی گذشته میباشد که به بردگی گرفته شدند و اینچنین گردن زده میشُدند. اکنون مُسلمانان ایرانی باید از خودشان شرم کُنند که برای بجا آوردن آیین بُت پرستی حج، لغمه نان شب را از دها فرزندانشان میگیرند تا به مکه سفر کُنند و با ریختن میلیون ها دلار به جیب گََشاد عرب های سعودی، شکم گُنده-ی آنها را فربه تر سازند و این آیین اهریمنی را همچنان پابرجا نگه دارند. ای مُسلمانان! تُف بر دین و آیین تان که بجز نکبت و گُسترش نادانی و واپسگرایی پیام دیگری برای هومَنی (انسانیت) نداشته است.


http://www.facedl.com/fvideo.php?f=eekawuueikwixue&hukuman-pancung-di-saudi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر